Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Egri nyelvművelők köre – magyar nyelv hete

2019.06.8.nincs hozzászólás

Az Egri Nyelvművelők Köre 2019 februárban elsődlegesen azzal a céllal alakult meg, hogy újjáélessze Egerben a magyar nyelv hetét.

Valamikor a városban és a megyében gazdag program erősítette az anyanyelvi ismeretterjesztés nemes céljait. Sajnos ez a 90-es években leszálló ágba került, nemsokára pedig teljesen megszűnt.

Első próbálkozásunk viszonylag szerény eredményt hozott, mintegy 10-15 rendezvény futott a kör neve alatt. Az áprilisi kezdésre számítva, a program egy része a húsvét előtti időre, másik része – az országos megnyitóhoz igazodva – május második felében zajlott le.

Heves Megyei Hírlap

A nyitórendezvényünkre − a megyei helyesírási versenyhez kötődve − az Eszterházy Károly Egyetem gyakorlóiskolájában került sor. A rendezvényt H. Varga Gyula, az Egri Nyelvművelő Kör vezetője nyitotta meg. A vetélkedőre a megye összes iskolájából, több korcsoportban nagy számban érkeztek diákok. A verseny ideja alatt a felkészítő, kísérő tanároknak és az érdeklődőknek H. Varga Gyula tartott szakmai fórumot.

Számos oktatási és művelődési intézmény bekapcsolódott az anyanyelvi ismeretterjesztésnek ebbe a fórumába. A pásztorvölgyi iskolában egész héten át folytak a játékos nyelvi versenyek. A Szent Imre katolikus iskolában − szintén egész héten − rendhagyó órákon a mai magyar irodalom nyelve állt a középpontban. Különböző korcsoportokban, nagyszámú résztvevővel, zsűrivel „szépen olvasó” versenyeket tartottak a Lenkey János általános iskolában. A középiskolák rendezvényei közül megemlítendő a Gárdonyi Géza Gimnázium vitadélutánja, amelyiken két csapat – pro és kontra – védte az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy van-e szükség a 21. században nyelvművelésre. A Dobó István Gimnáziumban pedig nagy sikerű anyanyelvi vetélkedőt rendeztek „A nyelv csak élve tündököl” címmel. A kétfordulós, játékos iskolai anyanyelvi vetélkedő első fordulóján írásbeli feladatlap kitöltésével lehetett rész venni, a második forduló pedig szóbeli megméretés volt. A többéves múltra visszatekintő vetélkedő idén a nyelvtörténet, a nyelvhelyesség, a helyesírás, a szakkönyvek és az általános nyelvi ismeretek játékos és egyben komoly ismereteket igénylő feladatokból állt.

A sokszínű programból kettőt emelek ki. Az egyikre május 17-én került sor, ezen elsősorban a nyelvművelő kör tagjai vettek rész. H. Varga Gyula, a kör alapítója és vezetője tartott vitával összekötött előadást „Merre tart(son) a magyar nyelvművelés?” címmel.

Az előadó áttekintette a magyar nyelvművelés korábbi korszakainak stratégiáit az 1990-es évek nyelvi normáról szóló vitájáig. Ez utóbbi fordulópont a magyar nyelvművelés szemléletében. Mindehhez hozzájárult a generatív grammatika teljesen új nyelvfelfogása, de még ennél is fontosabbak a szociolingvisztika széleskörű, főleg empirikus adatokon nyugvó eredményei. Bár a bírálatok és támadások elbizonytalanították a nyelvművelőket, ám fontos hozadék, hogy szakított a régi preskriptív szemlélettel, és új stratégiát fogalmazott meg.

Szó esett a mai nyelvművelést veszélyeztető tendenciákról (türelmetlenség, intolerancia; előíró, mindentudó attitűd; jó szándékú dilettantizmus) és a nyelvművelés, nyelvstratégia 21. századi feladatairól.

H. Varga Gyula előadása

A nyelvheti rendezvények sorából a Bródy Sándor Könyvtár sem maradt ki. Két közös rendezvényünk, könyvbemutató és ismeretterjesztő előadás kapcsolódik a nyelvhéthez. Az előbbi egykori kollégánk, Pásztor Emil, a magyar helyesírás jeles alakjának munkásságát bemutató kötet méltatása a pályatárs Zimányi Árpád és a szerző, a történész Szecskó Károly segítségével. A hozzászólók, emlékezők között ott voltak az egykori tanítványok, kollégák, és vallott édesapja kötődéseiről, mindennapjairól fia, a tanár Pásztor Ferenc is.

A könyvbemutató meghívója

Május végén szintén közös rendezvénnyel, Balázs Gézának, a mai magyar nyelvművelés vezéralakjának előadásával zártuk a magyar nyelv hetét.

Balázs Géza előadásának meghívója

A Miről árulkodik a nyelvhasználatunk? című előadás a pszicholingvisztika, a pragmatika, a néprajz, a kultúratudomány és még számos más tudomány irányából közelítette meg, tárta föl a nyelvhasználat tudattalan eredőit. Kitért a látható és láthatatlan világ (jéghegy-hasonlat) nyelvet befolyásoló jelenségeire, az ember beszédtevékenységére ható szuper-én, én, ösztön-én (Freud) működésére. Életszerű példákkal, olykor humorral mutatta be, hogyan befolyásolja az egyén nyelvhasználatát a származás (idiolektus), a környezet, az életkörülmények (dialektus, etnolektus), az életkor (nemzedéki nyelv), a nem, a műveltség, iskolázottság (szociolektus, technolektus), a vallás, politikai nézet, személyiség (pl. agresszió), aktuális lelkiállapot, a betegség stb. Kitért az ösztönös jelenségek felszínre törésére (nyelvbotlás, elszólás, dünnyögés, kiabálás).

Előadásának utolsó részében a – beszédben is megjelenő – különféle zavarokat vette sorba. Meggyőzően érzékeltette a személyiség, a figyelem és a gondolkodás zavarait. Részletesen bemutatta a gondolkodás formai (asszociációk, csapongás, körülményeskedés, irrelevancia stb.) és tartalmi rendellenességeit (delúzió, nagyzási kinyilatkoztatás, egománia, monománia, coprolalia, fóbia).

A sokakat érdeklő témát számos hozzászólás és vita követte.

Balázs Géza előadása

A közönség

s végül feltétlenül szólnunk kell a nyelvheti rendezvényeket bemutató programfüzetről. Az ötletgazdája és technikai megvalósítója Kelemenné Csuhay Zsuzsa, a nyelvművelő kör aktív tagja, a megyei könyvtár igazgatóhelyettese, tartalmi kidolgozója – a nyelvművelő kör tagjainak segítségével – H. Varga Gyula.

Új hozzászólás