Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

A magyar nyelv káráról… Tetten ért szavak 73.

2015.05.10.nincs hozzászólás

A Herman Ottó-emlékév (2014) szervezői felszólítottak, hogy szigorúan öt percben beszéljek a magyar nyelv káráról. Szabó T. Anna jobban járt, neki a nyelv hasznáról kellett beszélnie. Nem tudtam komolyan venni, ezt mondtam.

Mennyivel könnyebb a helyzete annak, aki a nyelv vagy az anyanyelv hasznáról értekezik. Tudósok, írók, költők sora teszi ezt, és csak nagyon kevesen merészelnek arról beszélni, hogy miért károsak az anyanyelvek, s azonbelül a magyar nyelv… Szerencsére ma már vannak ilyen bátor emberek, és nemcsak hangoztatják ezt, de igyekeznek tenni is azért, hogy lebontsák a nyelvi sokszínűséget… . Naponta igyekeznek egy-egy szót kiiktatni, egy-egy grammatikai jelenséget előbb kerékbe törni, majd pedig elfelejteni. Ha belenézünk egy internetes fórumba, akkor meggyőződhetünk arról, hogy a választékos nyelvhasználat káros, valamiféle úri hobbi, finomkodás, körülményeskedés, egyszóval fölösleges – sokkal egyszerűbben is meg lehet oldani a kommunikációt.

Nemcsak a nyelv lehet kártékony, de a nyelvművelés is. Herman Ottó örömmel tűzné fel egy gombostűre a nyelvművelőket, vagy ha nem őket, akkor a bogaraikat…

Herder nem gonoszságból jósolta meg a magyar nyelv végét, hanem csak látta a tendenciákat. Ha akkor Kazinczyék nem állnak ellen, s nem kap erőre a magyar nyelv, nem polgárosodik, nem modernizálódik, akkor ma legföljebb faluszéleken beszélnének valami hasonló nyelvet, s az ország föltehetőleg német nyelvű lenne. Milyen jó lenne, sóhajtozik egy nyelvész, mennyivel európaibbak lennénk. Sőt, mehetnénk tovább is: mennyivel könnyebb lenne az élet Magyarországon, ha egyenesen az angol, a világangol lenne a hivatalos nyelv…

Az anyanyelveknek van hasznuk, de ez a haszon eltörpül az anyanyelvek kára mellett: a kár pedig az, hogy a nyelvek falakat húznak az emberek közé, elválasztják őket.

Bizony, az anyanyelvek nagy károkozók. Mennyivel egyszerűbb lenne az élet a Földön, ha mindenki egy nyelvet beszélne – ahogy az lehetett is az emberiség hajnalán. Azután jött Bábel, a bábeli nyelvzavar, és az emberek elkezdtek mindenféle más nyelvet beszélni, s azóta nem értik meg egymást.

Ha egy nyelvet beszélne pl. Európa, akkor minden egyszerűbb lenne: az EU-ban nem kellene tolmács és sok száz keresztül-kasul való félrefordítás, nem kellene nyelvet tanulni (egyes becslések szerint a tanulásra fordított idő 30%-a a nyelvtanulásé), nem kellene nyelvvizsgát tenni és persze hamisítani, s könnyebben megszerezhetővé válna a diploma is.

A nagy nyelvek beszélői már ma sem nagyon tanulnak nyelveket, ők tudják, mi a jó.

Tűzzük ki tehát célul a hasznos egynyelvűséget. Legyen egyetlen nyelv a Földön, s akkor nagyon sok fölösleges kiadástól megkímélnénk magunkat. Már csak azt kell eldönteni, hogy melyik legyen ez az egyetlen nyelv. Hadd tegyem meg a javaslatot.

Természetesen a magyar.

Több okot is tudnék rá mondani: 1. nagyon régi nyelv, 2. befogadó nyelv, 3. könnyebb megtanulni, mint a kínait, 4. latin betűket használ, 5. nincsenek különleges artikulációjú hangjai, 6. számos szava benne van a világnyelvekben, úgymint gulyás, huszár, csákó és természetesen a kocsi, 7. a magyar kis világnyelv, írja Czigány Lóránt is, szinte mindenhol a világon vannak magyarok, 8. a legfontosabb találmányokhoz magyar tudósok kötődnek.

Most már csak el kell fogadtatni másokkal is. Egyelőre úgy áll a helyzet, hogy 5700 nyelv szeretne világnyelv lenni. Már csak 7 milliárd embert kell meggyőzni az igazunkról…

Új hozzászólás