Skip to main content

#1. Szórványképek - 2014. 03. 07.

Szórványképek

Bevezetés


Balázs Géza

Kenyérhéjmagyarok – szórványképek, szórványfölfedezők

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága szervezésében 2013. november 4-én Budapesten, a TIT Stúdió konferenciatermében egész napos konferenciát rendeztek a szórványkérdésről. A téma divatos – ahogy itt közölt tanulmányában Bodó Béla is megjegyzi. Lehet-e újat mondani róla?

Tanulmányok


Bodó Barna

Szórványdiskurzus és közpolitika

A szórvány téma. Sokan, sokféleképpen beszélnek róla. Túl sokféleképpen. Nem alakult ki még az a világos keret, amely a szórványhelyzet kapcsán szokásos moralizálás helyett a kérdés közpolitikai kérdésként történő elemzését és értelmezését tenné lehetővé, amikor a bucsálódás és az elmúlás miatti kesergés helyett a segítő szándék számára kínálna világos keretet és elosztható feladatokat.
Pomogáts Béla

Többségből kisebbség – kisebbségből szórvány

Kolozsvár példája
Zelliger Erzsébet

A nyelvváltás útján: Felsőpulya és Velika Piszanica példája a szerémségi magyar szigetek tükrében

A vizsgálat tárgyául három települést – pontosabban két települést és egy szoros értelemben vett kistájat választottam. A „kenyérhéjmagyarság” kérdésében sok tekintetben hasonlítanak egymásra, mégis van köztük különbsé
x