Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
#2.
2010

Régi jelenségek - új köntösben

Régi jelenségek - új köntösben

Tanulmányok
Balázs Géza

Szerkesztői bevezető

Előszó a negyedik számhoz.
Gulyás Péter

A Hotdog.hu felhasználóinak névválasztási szokásai

Kutatási területem az internet egyik jelensége. Célom kategorizálni a Hotdog.hu-n megjelenő felhasználóneveket. A kutatási módszer pedig egy furcsa keverék. A terepmunka során egy kultúrát közvetlenül, hosszú ideig, benne élve vizsgálhat a kutató. (Balázs–Takács 2009: 66) A résztvevő megfigyelés, pedig a terepmunka legspeciálisabb vonása. A kutató a mindennapi életben az interakciók részese. Ez gyakran hónapokat, éveket is jelenthet. (Balázs–Takács 2009: 69) Nálam a fent említett két feltétel teljesült, hiszen évek óta tagja vagyok ennek az online közösségnek. Ez a tény önmagában a kutatásomat nem szolgálja, inkább egyfajta, kontroll, ellenőr szerepet tölt be. Ez a szubkultúra megmutatta számomra egy oldalát, én ebből kiválasztottam a nickneveket, majd egy empirikus kutatás segítségével összegyűjtöttem és az adatokat értelmeztem. Szóval a kutatás érdemi részéhez - kutatási módszerként - az adatrögzítést választottam.
Nagy Andrea

Trágárság a locsolóversekben

Az emberek a történelem során mindig is társas közegben éltek, hiszen a család, a törzs, a falu vagy a város mindig körülvette őket. Ebben a közegben mindennapos volt a társas interakció, és ez kis, zárt közösségekben ment végbe, ahol szoros volt a kapcsolat a résztvevő felek között. A mai társadalmak jelentős része azonban ettől eltérő, nagyobb csoportokból áll, ezért a társas interakciók legnagyobb része olyan emberek között megy végbe, akik egymás számára ismeretlenek. Ez jelentős kommunikációs változásokhoz vezetett az elmúlt évszázadokban. (Forgács 1997: 15)
Szakos Anita

Rövid üzenetek egy médiumon keresztül – A Vas Népe sms-rovatának elemzése

Számos alkalom adódik az életben arra, hogy megfigyeljük az embereket, hogy mennyire vesznek tudomást a körülöttük levő világról, hogy hogyan reagálnak a különböző eseményekre és, hogy hogyan használják ki azokat a lehetőségeket, amelyekben alkalmuk adódik véleményt alkotni az őket érő behatásokról. Sokaknak a tájékozódás alapját még mindig a nyomtatott sajtó jelenti. A sajtó lehetőséget ad, hogy az alapvetően privát kommunikáció eszközével a nyilvánossághoz szóljunk, mivel az újság lehet az sms-ek közvetítésének az eszköze és a közege. Vizsgálatomban a mobiltelefonról küldött sms-eket elemzem, amelyeket egy médium közvetít naponta olvasóközönségének. Ezek az sms-ek leképezik a társadalmi gondolkodást, ezért a vizsgálat arra terjed ki, hogy mi jellemző a Vas Népe sms-véleményvonalára beküldött - és így újságban - megjelenő sms-ekre.