Skip to main content

#4. Nyelvterápia - 2020.12.01.

Nyelvterápia

Bevezetés


Bevezetés

A nyelvterápia: egy pszichológiai és nyelvészeti megalapozottságú, az alkalmazott (hasznos) nyelvtudomány körébe sorolható részdiszciplína.

Tanulmányok


Balázs Géza

Gyógyító szó

Kulcsszavak: ima – mantra – egocentrikus beszéd – autokommunikáció
Propszt Eszter

Irodalmi jelentésstruktúrák szerepe a mindennapi jelentésstruktúrák alakításában

Kulcsszavak: irodalmi diszkurzusjelentés - interdiszkurzus – interdiszkurzivitás - irodalomterápia
Vörös Klára Ilona

Biblioterápia és nyelvi hatás

Kulcsszavak: biblioterápia – előfeltételezés – „őszinteségi szabály” – művekből való „kiolvasás” – „üres helyek elmélete”
Zágorec-Csuka Judit

A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje

Kulcsszavak: a megküzdés mechanizmusai – meseterápia – pszichológiai diszfunkciók - olvasásretorika


x