Skip to main content

#1. A netnyelvészet magyar szakirodalmából (1. rész) - 2023.03.19

A netnyelvészet magyar szakirodalmából (1. rész)

Bevezetés


Bevezető

A magyarországi netnyelvészet valamint az 1990-es évek második felében született meg. A kommunikációelméleti és nyelvészeti vonal néhány alapvető szerzőjét és művét mutatjuk be 2023-ban az E-nyelv Magazin számaiban. Elsőként a nemrégiben elhunyt Benczik Vilmos két fontos munkáját, valamint Bódi Zoltán könyvét. Ezt továbbiak fogják követni. Az írások egy része korábban már másutt is megjelent, de fontosnak tartjuk, hogy egy helyen, az E-nyelv Magazinban is szerepeljenek. A szerk.

Tanulmányok


Bódi Zoltán: A világháló nyelve

Néhány éve még ilyen „rigmust” küldött be valaki az anyanyelvi lap szerkesztőségébe Milyen lesz a jövő magyar nyelve címmel: „Internetes – rettenetes”.

Benczik Vilmos: Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti megközelítésben

Mi lesz a Gutenberg-galaxis után? A kérdést már McLuhan föltette, nem vagyunk híján a jóslatoknak, sőt a lehetőségeket megfogalmazó tudományos válaszoknak sem. Ennek egyik oka a téma eleve sokoldalú volta.

Benczik Vilmos: Jel – hang – írás

Medialitás nélkül nincs nyelv. Hiszen a nyelvet nem lehet megragadni, még elgondolni, feltételezni sem lehet. Benczik Vilmos könyvében ez így jelenik meg: verbalitás és mentalitás összefügg, mert nem verbalizált gondolat – eltekintve néhány művészeti ágtól – nem kommunikálható.


x