Skip to main content

#4.. Lotmanoszféra - 2022.12.07

Lotmanoszféra

Bevezetés


Bevezető

2022 Jurij Lotman éve. 100 éve született. A Magyar Szemiotikai Társaság 2022. május 27-én Lotman-emlékülést szervezett. A bevezetőt Voigt Vilmos, a Társaság elnöke tartotta. Deák-Sárosi Lászlónak Lotman filmszemiotikájáról adott elő. Ennek a két előadásnak írott változatát közöljük - kiegészítve Lotman Kultúra és robbanás című könyvének szállóige-szerű gondolataival.

Tanulmányok


Jurij Lotman: Töredékek a Kultúra és robbanás című kötetből

Nyelv és világ

Deák-Sárosi László: A szimbolikus és az ikonikus jelek művészete (Lotman megközelítése alapján)

Lotman születésének századik évfordulója kapcsán érdemes felidézni a filmszemiotikáját, mert az számos, ma is érvényes megállapítást és összefüggést ír le. Az elmélet több eleme továbbgondolásra késztet.
x