Skip to main content

#4. Internetpedagógia - 2014. 12. 03.

Internetpedagógia

Bevezetés


A tanulmányok elé

Úgy véljük, hogy a médiapedagógia is elkésett, az internetpedagógia pedig még inkább. Ezt pótolandó öt idevágó tanulmányt közlünk jeles szerzőktől. A számot Szűts Zoltán szerkesztette.

Tanulmányok


Szűts Zoltán

Bevezetés az internetpedagógiába – Hálózati tanulás, hálózati tudomány, hálózati tudás

Az internetpedagógiáról való beszéd során a megszólalók általában kiemelik a tényt, hogy hálózatok korát éljük. Ezt a megállapítást fontos azonban kiegészíteni azzal a megfigyeléssel, hogy mindig is hálózatok korát éltük, ami a közlekedés, könyvnyomtatás forradalmával, az ipari forradalom majd telekommunikáció fejlődésével csak erősödött.
Molnár György

A digitális kommunikáció virtuális lenyomatai

Néhány gondolat az e-learningről, a digitális kommunikációról és eszközeiről és az elektronikus tanulási környezetekről.
Fodorné Tóth Krisztina

Távoktatás és MOOC – nyílt online kurzusok jellemző kérdései magyar környezetben

A címben nem véletlenül szerepel nyílt online kurzus, a MOOC (Massive Open Online Course) magyar fordításának némileg átalakított verziója a napjainkban erősen köztudatban lévő angol mozaikszó helyett.
Molnár István

Készségek átadása az interneten önszuggesztió alkalmazásával

Ebben a cikkben az online tanulás egy speciális műfajáról, a készségek interneten való átadásának egy különleges lehetőségéről írok. A világháló létrehozta kommunikációs és szociális környezet jellegzetes vonásait mi sem mutatja jobban, hogy a hálózat, a behálózottság hatásos eszközévé válhat az önszuggesztiónak is.
x