Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
#4.
2014. 12. 03.

Internetpedagógia

Internetpedagógia

Bevezetés

A tanulmányok elé

Úgy véljük, hogy a médiapedagógia is elkésett, az internetpedagógia pedig még inkább. Ezt pótolandó öt idevágó tanulmányt közlünk jeles szerzőktől. A számot Szűts Zoltán szerkesztette.

Tanulmányok

Szűts Zoltán

Bevezetés az internetpedagógiába – Hálózati tanulás, hálózati tudomány, hálózati tudás

Az internetpedagógiáról való beszéd során a megszólalók általában kiemelik a tényt, hogy hálózatok korát éljük. Ezt a megállapítást fontos azonban kiegészíteni azzal a megfigyeléssel, hogy mindig is hálózatok korát éltük, ami a közlekedés, könyvnyomtatás forradalmával, az ipari forradalom majd telekommunikáció fejlődésével csak erősödött.
Molnár György

A digitális kommunikáció virtuális lenyomatai

Néhány gondolat az e-learningről, a digitális kommunikációról és eszközeiről és az elektronikus tanulási környezetekről.
Fodorné Tóth Krisztina

Távoktatás és MOOC – nyílt online kurzusok jellemző kérdései magyar környezetben

A címben nem véletlenül szerepel nyílt online kurzus, a MOOC (Massive Open Online Course) magyar fordításának némileg átalakított verziója a napjainkban erősen köztudatban lévő angol mozaikszó helyett.
Molnár István

Készségek átadása az interneten önszuggesztió alkalmazásával

Ebben a cikkben az online tanulás egy speciális műfajáról, a készségek interneten való átadásának egy különleges lehetőségéről írok. A világháló létrehozta kommunikációs és szociális környezet jellegzetes vonásait mi sem mutatja jobban, hogy a hálózat, a behálózottság hatásos eszközévé válhat az önszuggesztiónak is.
Németh Zoltán

Hálózatelmélet és új média az irodalomoktatásban

A hálózatelmélet minden bizonnyal napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tudományterülete. Kialakulása idején főként a matematikai, illetve a szociológiai szempontú megközelítés uralkodott, az utóbbi másfél évtizedben a legkülönfélébb területeken jelent meg a hálózatelmélet szempontjainak hasznosítása.