Skip to main content

#3. Az internet nyelvváltozatai - 2015. 09. 01.

Az internet nyelvváltozatai

Bevezetés


Balázs Géza

Bevezetés

A Bevezetés a nyelvtudományba című alapozó könyvek önálló fejezete: a nyelv változatai. A nemzetközi szakirodalomban (egyre bővülő) –lektusokról beszélnek: a dialektus, szociolektus mellett felbukkant azidiolektus, etnolektus, mediolektus, sőt (az E-Nyelv Magazin 2015/3. számában olvashatják): a digilektus is.

Tanulmányok


Bódi Zoltán

Az internetes nyelvváltozatokról

Az internetes nyelvhasználat digitális infokommunikációs eszközök és számítógépes hálózatok technológiai környezetében, ilyen eszközök igénybevételével létrejövő nyelvhasználati mód.
Veszelszki Ágnes

Netspeak, e-nyelv, digilektus. Netnyelvészeti áttekintés

A nagymértékű internethasználat, a hálókommunikáció, a folyamatos online jelenlét – ahogy ezt egyre több vizsgálat bizonyítja – a nyelvi viselkedésre is hatással van. E nyelvi hatások feltárásával foglalkozik a digitális kommunikáció nyelvészeti szempontú elemzése, az ún. netnyelvészet.
Szilágyi Árpád

A konvergens rádió: a rádiózás új formanyelve

Az internet nyelvváltozatainak kialakulásával párhuzamosan a média is kialakítja sajátos netes formanyelvét. Mindez leginkább a multimedialitásnak köszönhetően formálódik (Bódi 2004; Balázs 2005). Ebben a dolgozatban ennek a formavilágnak egy szeletét, a konvergens rádiós megoldások alapjait kívánom bemutatni.


x