Skip to main content

#3. Igazságügyi nyelvészet - 2011.09.01.

Igazságügyi nyelvészet


Bevezető gondolatok


Nagy Levente

Az igazságügyi nyelvészetről

Bevezető a lapszámhoz és a benne szereplő tanulmányokhoz

Tanulmányok


Tatár Zoltán

Kriminalisztikai fonetika

A kriminalisztikai fonetika az igazságszolgáltatásban bűnjelként kezelt hangfelvételeken lévő emberi beszéd akusztikai-fonetikai elemzésével foglalkozik.
Hugyecz Enikő Henriett

Ki a szerző? – Avagy hogyan profiloznak a laikusok?

A tanulmányban ismertetett felmérés hipotézisei szerint a szöveg mint egyéni nyelvi produktum tartalmazza a szerző idiolektusjegyeit, ezek megítélésben pedig sztereotípiák irányítják a laikus olvasót .
Ránki Sára

A kriminalisztikai szövegnyelvészet hazai kutatástörténete 1960-tól 1990-ig

Jelen tanulmány a kriminalisztikai szövegnyelvészet – mai terminológiával forenzikus nyelvészet – kezdeti hazai kutatástörténetét kívánja bemutatni. Tekintettel arra, hogy ez az időszak az 1960-as évektől úgy az 1990-es évekig tartott, a tanulmány szerzője az akkori terminológiával él, azokat nem változtatta meg, hasonlóan az akkori helyesírási módozatok megtartásával él.
Nagy Levente

A nyelvész szakértő és a nyelvész szakértői vélemény

Háttér-információk a nyelvész szakértők nyilvántartásba vételét, munkáját és a nyelvész szakértői véleményt meghatározó jogszabályokból és a vonatkozó szakirodalomból.


x