Skip to main content

#4. Ekphraszisz: képelbeszélés - 2013.12.03

Ekphraszisz: képelbeszélés

Bevezetés


Balázs Géza

Ekphraszisz

A görög ekphraszisz jelentése magyarul: kimondás. Mint alakzat így határozható meg: valós vagy elképzelt kép elbeszélése. Az ekphraszisz kép és szó közös alakzata.

Tanulmányok


Vitéz Ferenc

Ekphraszisz A csúf lány című Kosztolányi-novellában

Vitéz Ferenc A fotográfia és a halál címmel vizsgálta az ekphraszisz és a képi illokúciós aktus szerepét A csúf lány című Kosztolányi-novellában, a Mediárium 2012/1–2. számában (51–73.); itt közölt írásunk ennek szerkesztett, kivonatosa változata.
Ambrus Laura

Egy pipa ezer élete

René Magritte Ez nem pipa című festményének néhány értelmezési lehetősége.
Fehér Zsuzsánna

Ekphraszisz mint írott kő néma beszéde

Elemzésem tárgya Umberto Eco A rózsa neve című regényének részlete, mely a bencés rendi apátság templomának főkapuját írja le (Eco 1998: 51–57). A szöveg különlegessége abban áll, hogy a főkapu apokalipszisjelenetet ábrázol. A szöveg nem csupán utal erre, hanem parafrazálja, majd idézi a bibliai Jelenések könyvét.


x