Skip to main content

#2. Honnan - hová? 15 év E-nyelv Magazin - 2024.06.03.

Honnan - hová? 15 év E-nyelv Magazin

Bevezetés


Honnan – hová? 15 év E-nyelv Magazin

15 éves lett a 2009-ben indult E-nyelv Magazin. Ebből az alkalomból 2024. márciusában Berettyóújfaluban ünnepi szemináriumot (sajtóbemutatót) szerveztünk. Balázs Géza, a lap szerkesztője összefoglalta a 15 év történetét, eseményeit, kitérve a hozzá kapcsolódó egyéb közösségi cselekvésekre (Manyszi, ingyenes nyelvi gyorsszolgálat, NYÉK, E-NYÉK, Bolyai Önképző Műhely, Bon-BOM, Gyalogút-konferenciák, Zamárdi szabadegyetem).

Tanulmányok


Gál Sándor: A civilizáció fölszámolta a természetes kiválasztódást

Nemrégiben valaki azt kérdezte – itt ülvén a verandán, ahonnan két gólyafészek is látható -, hogy meg tudnám-e mondani, meddig él egy gólya. A kérdésre csak felemás választ fogalmazhattam, mert tényleg nem tudom, hány évet élnek a gólyák. Mert hisz közismert, hogy a gólyaélet kockázatos vállalkozás a huszadik század utolsó éveiben.

Csepeli György: A virtuális világban semmi sem lesz úgy, ahogy előtte volt

Nem kell különösebb jóstehetség ahhoz, hogy már a közeljövőben is robotokat képzeljük el magunk köré, akik békében, háborúban betolakodnak az emberek helyébe. Aszimov három törvényt állított fel, melyekről azt remélte, hogy megfékezik a mesterségesen felokosított cselekvő és megismerő robotok uralmát az emberek felett, akik nem tudva ellenállni a restség csábításainak, akaratlanul is eladják magukat a virtuális rabszolgapiacon.

Filep Tamás: Az Ipar 5.0 jelentős társadalmi változásokat hoz, jönnek a kobotok és az Ipar X.0

A jelenleg zajló robbanásszerű fejlődés alapja az információfeldolgozás, információhasznosítás forradalma. Várhatóan azok az egyedek fognak előnybe kerülni, akik az új technológiát gyorsan tudják majd adaptálni. Egyre inkább háttérbe szorulnak azok az alacsony hozzáadott értékű tevékenységek, amelyhez nagyfokú izommunka és közepes intelligencia szükséges.

Görög Márton: Sok kizárt veszélyforrás és kevesebb utód

Genetikai változás. Meglepő lehet, de az utóbbi 50 év tudományos fejlődésének szigorúan az emberi génállományra gyakorolt két legerősebb hatását negatívnak gondolom - amellett, hogy természetesen lényegében minden szempontból jobban élünk:

Szűts Zoltán: Ki viszi át az értelmet a túlpartra?

Az informatikai forradalom kettős végeredménnyel kecsegtet. Maga a digitális technológia kreatívan bomlasztó. Egyrészt lehetővé teszi, hogy augmentáljuk, kiterjesszük a képességeinket. Támogatja a személyre szabott tanulást, egyéni tanulási utakat biztosít.

Balázs Géza: A biológia és az informatika összenő: tervezett evolúció

Az emberiség antropológiai változás előtt áll, amelyet önmaga túlfejlődése (demográfiai robbanás, technológiai túlfejlesztés, túlfogyasztás, ökológiai problémák) okozott, s amely az evolúciós terminológiában mint „megszaladás” vagy „megugrás” jelensége szerepel.


x