Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Az „égető”

Hunfalvy Pál nyelvészeti munkássága az idő mérlegén

Gyökelmélet – gyökelvonás

A CzF.-szótár mai lexikológiai szemmel

A kert/udvar és szócsaládjának képe magyar népdalokban

1. A népi tudás, esetünkben a népdalok kutatásában is új megközelítéseket eredményezhet a CzF. vizsgálata. Gyakori eljárás a Szótárban, hogy a szódefiníció kiegészül egy-egy népdalrészlettel.

„Néprajzi kincsestár”

A CzF.-ből kirajzolódó népi kultúra a 19. század második felében

Digitális gyökök

A harmadik Czuczor–Fogarasi-konferencia (2014. január 6.) mindenképpen jelzi: sorozat indult el 2010. december 6-án, amelyet 2012. január 6-án követett a második konferencia. Mi ez a Czuczor-Fogarasi-ügy?

Az „es” gyök kognitív nyelvészeti megközelítése

Ha megvizsgáljuk a magyar nyelv különböző alfabetikus elrendezésű szótárait (mint pl. az ebben a dolgozatban felhasznált A magyar nyelv értelmező szótára, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, A magyar nyelv szótára, Magyar etimológiai szótár), azt találjuk, hogy száznál is több magyar szó kezdődik az es- elemmel – többek közt az esik ige és az esés főnév. A listát végigolvasva természetes módon rendeljük az es- elemhez az ’esés’ jelentést, amely az esik-ben és az esés-ben is megjelenik. Így egy morfémát kapunk, amely az es- formával és az ’esés’ jelentéssel rendelkezik. Ezt a morfémát nevezem az es- gyöknek, amely száz körüli magyar szótári egység jelentésének alapját adja.

Az ismeret- és tudástudomány (cognitive science) kereteinek alkalmazása a magyar nyelv kutatásában

A tanulmány röviden bemutatja az ismeret- és tudástudomány lényeges kereteit, megmutatja magyar nyelv vizsgálatában való alkalmazhatóságukat, és megvizsgálja Czuczor és Fogarasi munkásságának felhasználhatóságát.

Az ismeret- és tudástudomány (cognitive science) eredményeinek alkalmazása a magyar nyelv tanításában

Az iskolába kerülő gyerekek szóban már jól tudják használni a nyelvet. Az iskolai anyanyelvi nevelés feladata az anyanyelv használatához szükséges képességek és ismeretek rendszerezett átadása. Az írás és olvasás megtanítása alapvető feladat, de emellett az anyanyelv sajátosságainak, rendszerének ismerete, s e szerinti használat képessége kiemelkedően fontos.

Szórványok nyomában – élő történelmünk dzsungelében

Beszélgetés Margittai Gáborral, a Magyar Nemzet Magazin társszerkesztőjével

Szórványdiskurzus és közpolitika

A szórvány téma. Sokan, sokféleképpen beszélnek róla. Túl sokféleképpen. Nem alakult ki még az a világos keret, amely a szórványhelyzet kapcsán szokásos moralizálás helyett a kérdés közpolitikai kérdésként történő elemzését és értelmezését tenné lehetővé, amikor a bucsálódás és az elmúlás miatti kesergés helyett a segítő szándék számára kínálna világos keretet és elosztható feladatokat.