Skip to main content

Kaj Ádám János: A hangulatjel mint dramaturgiai eszköz

A hangulatjelek – néhány korai előzménytől eltekintve- a számítástechnikai és távközlési eszközök elterjedésével párhuzamosan alakulnak ki az érzelmek kifejezésének új módjaként, és válnak szerves részévé a nem hivatalos írásbeli kommunikációnak, valamint az „online testbeszédnek”.

Visszaszervesítés

„Míg más földrészeken több évszázados előadóművészeti hagyományok töretlenül fejlődtek, addig Európában a középkori, ugyanakkor szakrális alapokról induló színjátszásról csak töredékes tudásunk lehet, amelyek hiteles felidézésére, azaz „visszaszervesítésére” tett törekvések további kérdéseket vetnek fel” írja Pintér-Németh Géza. Tanulmányának kulcsszavát választottuk az E-nyelv Magazin 2024/1. számának címéül. Később ezt írja: „Ha a hagyományok felidézéséről, tehát visszaszervesítésről beszélünk, akkor szinte valamennyi művészeti ágban könnyen találunk példákat, a színház azonban kivétel.” Ennek körüljárására tesz kísérletet összeállításunk.

2023. 12. 11.

Szűts Zoltán: Átfogó kép az internet kulturális és nyelvi hatásairól

Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár az internetes kommunikáció egyik kiemelkedő kutatója Magyarországon. Könnyű dolga van a recenzensnek, amikor a munkásságát szeretné ismertetni, elég csak a balazsgeza.hu oldalt felkeresni, amelyet a szerző maga szerkeszt és frissít.

Vesszős Balázs: Technikai eszközök által közvetített kommunikáció

Balázs Géza nyelvész Az internet népe című könyve négy részben mutatja be a billentyűzet általi kommunikáció minden egyes jellemvonását és mozzanatát. A szerző a négy részt további húsz alfejezetre bontja, amelyben részletesen elvezeti az olvasót az internet nyelvének és nyelvhasználatának összetett területeire.

Szayly József: Digitális olvasásmóddal is olvasható

“Verba volant, scripta manent” mondta a római köztársaság korának egyik legnagyobb beszédírója és szónoka, Marcus Tullius Cicero. A később Európa-szerte gyakran idézett mondat arra utal, hogy hogy az írásos dokumentumok tartósabbak és megbízhatóbbak, mint a szóbeli megállapodások, amelyek könnyen megváltozhatnak vagy elfelejthetők.

x