Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Gondolatkák, rábukkanások, fölfeleismerések 20.
Nyelvangélium 20.

2021.12.5.nincs hozzászólás

381. Schrödinger dobozában nemcsak a macska élő vagy holt, de Isten is vagy van, vagy nincs (vagy egy harmadik, negyedik, ötödik stb. lehetőség?).

382. Vagy egyszerre igaz minden (Zeusztól a húrelméletig), vagy – összes részletében – egyszerre hamis. (Valószerűtlen, hogy a számtalan világmagyarázat egyike érvényes, a többi nem.)

383. A halál: életszerűtlen.

384. Istennel (teológiával, filozófiával, esztétikával) kötjük le boldogtalan figyelmünket, mert magunkkal (egymással, az élettel, a világgal) nem jutunk dűlőre.

385. Ahogy anyanyelvünkön jajdulunk föl: anyavallásunk istenéhez fohászkodunk.

386. A kereszténység: spirituális anyanyelvünk. – De mások beszéde éppoly kedves Isten fülének.

387. Lépésnyire a part. Lehorgonyzott hajóból nézed.

388. Ünneplőben összegyűlő angyalok. Embertiszteletet tartanak.

389. Hálát ad azért is, hogy hálát adhat.

390. Hitből, reményből, szeretetből mi maradt? Bűntudat, félelem és képmutatás. – Ideje kipróbálni valóban a kereszténységet.

391. Tévedésből sajgó szív.

392. Mismásvilág.

393. Magammá szeretett.

394. Agyafúrt szív.

395. Az objektivitás alanya.

396. Istenkereső vándor, aki megreked a vallások közti senki földjén. Aztán rátalál a többi sehova-se-tartozóra. Egyre többen lesznek – így már Isten sem tévesztheti őket szem elől.

397. Aki keres: már megtalálta mint célt, mint eszmét, mint benső valóságot. (Akkor miért keresi?)

398. Akik Isten peremén élnek.

399. Lélekig vetkőztetik egymást.

400. Mennyei Elkövető – nem életedre: halálodra tör.

Új hozzászólás