Papp Andrea

Magyari Sára

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Szépszer
Korrektorglosszák 68.

2019.09.13.nincs hozzászólás

Válogatott verseiből (Minden repül, 2016) égtisztán látszik: Báthori Csaba nyelvművész, tehát fénytudó. Minden műfajában.

(A tél-túl, a mi tűrés-tagadás, a jobbadán, a vigyázatosan, a fázni valamitől: Báthori-esszékből szervesült a glosszaírnok szótárába.) A nyelv javaiban mértékkel dőzsöl; lírája lelkiismereti létköltészet; belátásai, ajánlatai, egész közlésrendje komótos értékeket szolgál – szabadon. Az anyagi, az érzéki, a testi létezés súlypontjait a transzcendentumban találja föl; életműve kötetről kötetre terjeszkedő, szentenciózus metafizika. Amit ír: életre olvas bennünket, minthogy benső világtérhez szoktat. Poétikai kultúrája: lelkünkért közbenjáró szellem. Csendet beszél a hasunkba az ilyen költő.

Halmai Tamás: Alfonz, a barátom. Korrektorglosszák című kötete megrendelhető az e-nyelv.hu könyvesboltjában. A könyvről megjelent ismertetések: Grétsy László: Halmai Tamás korrektorglosszái (Édes Anyanyelvünk, 2018/4. 18.), Minya Károly: Korrekt troll. Felszabadulni nyelvhasználati kétségeink és kötöttségeink alól. (Magyar Idők, Lugas, 2018. szept. 15.)

Új hozzászólás