Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Szépszer
Korrektorglosszák 68.

2019.09.13.nincs hozzászólás

Válogatott verseiből (Minden repül, 2016) égtisztán látszik: Báthori Csaba nyelvművész, tehát fénytudó. Minden műfajában.

(A tél-túl, a mi tűrés-tagadás, a jobbadán, a vigyázatosan, a fázni valamitől: Báthori-esszékből szervesült a glosszaírnok szótárába.) A nyelv javaiban mértékkel dőzsöl; lírája lelkiismereti létköltészet; belátásai, ajánlatai, egész közlésrendje komótos értékeket szolgál – szabadon. Az anyagi, az érzéki, a testi létezés súlypontjait a transzcendentumban találja föl; életműve kötetről kötetre terjeszkedő, szentenciózus metafizika. Amit ír: életre olvas bennünket, minthogy benső világtérhez szoktat. Poétikai kultúrája: lelkünkért közbenjáró szellem. Csendet beszél a hasunkba az ilyen költő.

Halmai Tamás: Alfonz, a barátom. Korrektorglosszák című kötete megrendelhető az e-nyelv.hu könyvesboltjában. A könyvről megjelent ismertetések: Grétsy László: Halmai Tamás korrektorglosszái (Édes Anyanyelvünk, 2018/4. 18.), Minya Károly: Korrekt troll. Felszabadulni nyelvhasználati kétségeink és kötöttségeink alól. (Magyar Idők, Lugas, 2018. szept. 15.)

Új hozzászólás