Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

Szerelmi viszonyt megszakító levél és Jelentés Tetten ért szavak 93.

2017.01.10.nincs hozzászólás

A Tetten ért szavak fölfedezett két lappangó nyelvemléket. Tudós megállapítás szerint ezek a nyelvemlékek a 19. század legvégéről, esetleg a 20. századból származnak.

Kezdjük a korábbival: Szerelmi viszonyt megszakító levél…

 – Tisztelt Nagysád! A gyöngéd s az erény ürügye alatt leleplezett esküt magában foglaló szavai csak csábok voltak keblem tiszta szerelmének kizsákmányolására. Hát igyszentségtelenittetik meg az ég legdrágább malasztja, a szerelem? Ez tehát a női hűség? Lehet-e ily könnyelmüleg lekaszálni a kebel virágait, s fájdalommal illetni a tiszta érzetet?! – Kérem az egek urát, adjon elegendő erőt, hogy meg tudjam vetni szerelmét. Lelkem kinja átöleli a mindenséget! reményem elhervadó virága nem hajt többé, kinjaimat megsiratni nincsenek könnyeim, azok elboritnak egy világos, s nem érti már meg senki szivem bánatát – ott, a más világon lelek én vigaszt. Töltse kegyed hiuságának poharába a hütlenséget, melylyel egy életet hervasztott el, gyönyörködtesse sirhantomon bájos szemeit, melyek egykor üdvsugaraikat lövelték felém; ekkor is boldogságot kiván szellemem hütlenszivének. Isten önnel! Ne keritse tettének emléke életét, s legyen mással boldogabb, mint hiszi, hogy velem lett volna: Tisztelettel: N. Sándor…

Ez a lappangó nyelvemlék tehát valamikor a 19. században született. Ezt tükrözi helyesírása is, amelyre ma elégtelent kellene adni egy következetesen javító magyartanárnak, ám akkor, amikor még más volt a helyesírás, értelemszerűen nem járt érte elégtelen. Akkor még nem volt következetes a hosszú i használata, és például a melylyel kötőszóban sem egyszerűsítették a két ly-t. A nyelvemléknek tehát azt a nevet adtuk: Szerelmi viszonyt megszakító levél. Ajánljuk a figyelmébe minden mai fiatalembernek, lehet, hogy meglepetésben lesz része, ha ezt a szöveget elküldi szerelmének, akiben csalódott…

A másik nyelvemlék datálva van: Szabadka, 1943. VII. hó 4-én. Címe: Jelentés. Lássuk ennek a szövegét.

 – Tisztelettel jelentem, hogy Bálint János b. listás tisztviselőt ma hajnalban 4 órakor az Andrásy út sarkán természetes szükségletének kielégítése közben tetten értem. Miután ezen művelet azonnali abbahagyására tiszteletteljesen felszólítottam, Ő a megboldogult Öreganyám nemitestrészébe való beutalásomat indítványozta. Hivatkozva a Méltóságos Főkapitány úr 2354/1943. számú rendeletére, mire ő a Méltóságos Főkapitány urra való pajzán fajtalankodásra biztatott. Miután pedig határozottan kikértem magamnak, a saját ülő testrészét a Méltóságos Főkapitány úrnak búvóhelyül ajánlotta, mely okból nevezettet előállítottam. Szabadka, 1943. VII. hó 4-éán. Bátorfalvi Lajos. m. kir. próbarendőr

Újonnan felfedezett nyelvemlékünk különlegessége a választékos nyelvezet, amellyel aprólékosan, pontosan, ám jogszabályi környezethez illően rajzolja meg a tényállást. A Jelentésből rekonstruálható a háború alatti b. listás tisztségviselő szabálysértése, és azon is túl menő durva, személyiséget súlyosan sértő beszédmód. Mivel efféle beszédmód – ha csak nagyon ritkán is – de ma is előfordul, javasoljuk ennek a jelentésnek a tananyagba való illesztését, amellyel két célunk is lehet: hasonló szabálysértés és durva beszédmód soha többé ne fordulhasson elő… Ha ez nem valósítható meg, akkor javasoljuk a két szöveget nyelvemlékeink közé illesztve kiállítani a Magyar Nyelv Múzeumában…

Új hozzászólás