Skip to main content

Kortárs gyermekirodalmi kutatócsoport

Gajdóné Gődény Andrea - 2012. 06. 12.

De míg Kassák Lajos 1926 júliusában a Korunk hasábjain parancsként, az új művészet programjaként fogalmazta meg a saját időben való benne-lét szükségességét (Éljünk a mi időnkben), Rónay László pedig még 1990-ben is az emberi lét szerves tartozékának ismerte el az irodalmat, amikor Társunk az irodalom címmel adott ki tanulmánykötetet; napjainkra a felszólítás és állítás kérdéssé formálódva szólal meg az irodalomról gondolkodó emberben.

Benne él-e saját korában a nem olvasó ember? Milyen lét az, amelynek nem társa már az irodalom? Mivé lesz a hagyományban való benne állásunk kortársi reflexiók nélkül? Egyáltalán: van-e még a hagyomány, ha nincs reflexiója? Hol van ma az ember a létben? Vajon lesz-e olvasás a 21. században a betűfogyasztáson túlmutató értelemben? Mivé lehet / lesz az ember olvasás nélkül? E kérdéseket szemhatáron tartva alakult meg 2011 májusában az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán a Kortárs gyermekirodalom kutatócsoport, hogy szakmai fórumot teremtsen azon intézményen belüli és kívüli törekvések számára,  amelyek a kortárs gyermekirodalom közvetítését célozzák egyrészt a gyerek olvasókhoz, másrészt az ő olvasás- és befogadáskultúrájukat meghatározó közeg(ek)hez. A kutatócsoport az irodalom valamennyi médiumának kontextusában gondolja át a közvetítés lehetséges módjait, ennek érdekében tanszékközi összefogással és a kortárs gyermekirodalom reprezentációjára, megjelentetésére és terjesztésére vállalkozó intézmények, szervezetek és szerveződések bevonásával teremt fórumot azok számára, akik vállalkoznak az olvasás- és befogadáskultúra  átírására, hatással vannak/lehetnek a gyerekek olvasási szokásaira, olvasmányválasztására. Az alapítók abból az optimális feltételezésből indulnak ki, hogy a Gutenberg-galaxis hagyományai integrálhatók a Neumann-galaxisba, csak az olvasmányok megválasztását  és feldolgozásuk módját kell a megváltozott igényekhez igazítani.

E kérdések megvitatására és  a lehetséges válaszok megfogalmazására a kutatócsoport A kortárs gyermekirodalom és médiumai címmel konferenciát hirdetett, mely konferencia 2012. május 11-én nagy sikerrel zajlott le a karon.  Céljai megvalósítására a kutatócsoport kurzust hirdetett A kortárs gyermekirodalom és közvetítésére, hogy felhívja a figyelmet e szövegkorpusz jelentőségére és lehetőségeire az olvasóvá nevelés folyamatában,  és  közvetítésének olyan módjaival ismertesse meg a jelölteket, amelyek élményszerűségüknél és kreativitásfejlesztő hatásuknál fogva alkalmasak arra, hogy a potenciális olvasókat valóban (irodalom)olvasó emberré formálják. A kurzus kísérletet tesz az olvasás- és befogadáskultúra formálására, és megismerteti a hallgatókkal azt a jelenségkört, mely az irodalmi szöveg más médiumba /képbe/ történő konvertálásával, egyúttal az esztétikai érzékek mozgósításának lehetőségeivel kapcsolatos.

A kutatócsoportnak célja továbbá, hogy érdeklődő és kutatómunkára alkalmas hallgatókat vonjon be a Kortárs gyermekirodalom kutatóműhely tevékenységébe, ennek érdekében olyan tudományos diákköri tevékenységet szervez, amelynek eredményei tudományos diákköri dolgozatok formájában is megjelenhetnek az olvasás jövőjéért felelősséget vállaló szakemberek gondolkodásában.

Nincs hozzászólás!

Your Email address will not be published.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

x