Szívós Mihály

Az MTA tudományos főmunkatársa, az MTA szemiotikai munkabizottságának vezetője, a Magyar Szemiotikai Társaság vezetőségi tagja, az Főbb kutatási területe: klasszikus német filozófia, elméleti szemiotika, a személyes és a hallgatólagos tudás elmélete, a kortárs tudományfilozófia és tudományszociológia. F. m.: A látszat története (2000), A személyes és a hallgatólagos tudás elmélete (2005), Koestler Arthur. Tanulmányok és esszék (2006), A jeltől a kódig. Rendszeres szemiotika (2013), A jelaktusok elmélete (2014). Utóbbi könyve megvásárolható a Magyar Szemiotikai Társaságnál, valamint a Manyszi webboltjában is.

A szerző írásai az e-nyelvmagazin.hu oldalon: