Pusztay János

Puszay János

Halmai Tamás

Halmai Tamás

Magyari Sára

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Pomozi Péter

Pomozi Péter

Kóródi Bence

Kóródi Bence

Kövesdy Zsuzsa

Kövesdy Zsuzsa

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások
Szívós Mihály

Az MTA tudományos főmunkatársa, az MTA szemiotikai munkabizottságának vezetője, a Magyar Szemiotikai Társaság vezetőségi tagja, az Főbb kutatási területe: klasszikus német filozófia, elméleti szemiotika, a személyes és a hallgatólagos tudás elmélete, a kortárs tudományfilozófia és tudományszociológia. F. m.: A látszat története (2000), A személyes és a hallgatólagos tudás elmélete (2005), Koestler Arthur. Tanulmányok és esszék (2006), A jeltől a kódig. Rendszeres szemiotika (2013), A jelaktusok elmélete (2014). Utóbbi könyve megvásárolható a Magyar Szemiotikai Társaságnál, valamint a Manyszi webboltjában is.

A szerző írásai az e-nyelvmagazin.hu oldalon: