Pusztay János

Puszay János

Halmai Tamás

Halmai Tamás

Magyari Sára

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Pomozi Péter

Pomozi Péter

Kóródi Bence

Kóródi Bence

Kövesdy Zsuzsa

Kövesdy Zsuzsa
  • Recsk
    2019. 03. 20. 06:00

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások
Hoványi Márton

(1986) magyar szakos tanári diplomáját 2010-ben, összehasonlító irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész végzettségét 2011-ben szerezte meg az ELTE BTK-n. 2010-től a PPKE HTK teológus hallgatója, ezzel párhuzamosan 2011-től az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában doktoranduszként tanul. Kutatásait teológia és irodalomtudomány határterületein végzi, vizsgálódásait kiemelten Hajnóczy Péter életműve és a 20. századi magyar prózairodalom köré szervezi.

A szerző írásai az e-nyelvmagazin.hu oldalon: