Pusztay János

Puszay János

Halmai Tamás

Halmai Tamás

Magyari Sára

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Pomozi Péter

Pomozi Péter

Kóródi Bence

Kóródi Bence

Kövesdy Zsuzsa

Kövesdy Zsuzsa

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások
Hoványi Márton

(1986) magyar szakos tanári diplomáját 2010-ben, összehasonlító irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész végzettségét 2011-ben szerezte meg az ELTE BTK-n. 2010-től a PPKE HTK teológus hallgatója, ezzel párhuzamosan 2011-től az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában doktoranduszként tanul. Kutatásait teológia és irodalomtudomány határterületein végzi, vizsgálódásait kiemelten Hajnóczy Péter életműve és a 20. századi magyar prózairodalom köré szervezi.

A szerző írásai az e-nyelvmagazin.hu oldalon: