Hoványi Márton

(1986) magyar szakos tanári diplomáját 2010-ben, összehasonlító irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész végzettségét 2011-ben szerezte meg az ELTE BTK-n. 2010-től a PPKE HTK teológus hallgatója, ezzel párhuzamosan 2011-től az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában doktoranduszként tanul. Kutatásait teológia és irodalomtudomány határterületein végzi, vizsgálódásait kiemelten Hajnóczy Péter életműve és a 20. századi magyar prózairodalom köré szervezi.

A szerző írásai az e-nyelvmagazin.hu oldalon: