Pusztay János

Puszay János

Halmai Tamás

Halmai Tamás

Magyari Sára

Magyari Sára

Pomozi Péter

Pomozi Péter

Kövesdy Zsuzsa

Kövesdy Zsuzsa

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Szerkesztőség

E-nyelv Magazin
(Rövidítése: EnyM.)
A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport (2000-), a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (2006-), (valamint a Médiaértés Egyesület, 2014-) elektronikus folyóirata

Alapította és működteti:
Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft.
Iroda/levélcím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11. fszt. 1.

Felelős kiadó:
dr. Balázs Géza ügyvezető

Irodavezető:
Pölcz Ádám
A szerkesztőség címe: iroda@e-nyelv.hu

Az E-nyelv Magazin szerkesztője:
2009-2010.    Horváth Péter Iván
2010- Balázs Géza (balazs.geza@gmail.com)

Nemzetközi tanácsadó testület (2013-):
Emilio Arias Astúa (University of Costa Rica), Claus Michael Hutterer (Ausztria/Karl-Franzens-Universität Graz, Ausztria), Nikolay Kuznetsov (University of Tartu, Észtország)

Az E-nyelv Magazin szakmai tanácsadó testülete (2009-2012):
Balaskó Mária, Balázs Géza, Hidasi Judit, Litovkina Anna, H. Varga Gyula, Prószéky Gábor

Tanácsadó testület (2013-):
Bódi Zoltán, Kovács László, Hidasi Judit, Horváth Péter Iván, Pomozi Péter, Prószéky Gábor, Veszelszki Ágnes

Rovatvezető szerzők:
Balázs Géza, Minya Károly, Pomozi Péter, Pusztay János, Hartay Csaba
Korábbi rovatvezető: Horváth Péter Iván – (Ny)elvi kérdések, 1–100. esszé

Állandó rovataink új anyaga:
Pusztay János: Levelek a Borostyánkőútról – minden hó 1-jén
Balázs Géza: Tetten ért szavak – minden hó 10-én
Pomozi Péter: Szólásmentés – minden hó 15-én
Hartay Csaba: Nyelvemre harapva – minden hó 20-án
Minya Károly: Színház és nyelv (társszerzőkkel) – minden hó 25-én

Technikai szerkesztő:
Muhi Anna (2015-)

Korábbi technikai szerkesztők:
Nagy Levente Péter (2009-2010), Pölcz Ádám (2010-2012), Gál Soma (2013-2014)

Programozás, honlapfejlesztés:
PRAE.HU Kft. (Bartha Dániel), Bagi Márton

Arculat:
WhoIsNot

Az E-nyelv Magazin a médiahatóság által bejegyzett folyóirat.
ISSN 2063-6113

© Inter Nonprofit Kft., Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, a szerkesztők és a szerzők.

Nyilatkozat
Adataikért a szerzők felelnek.
A szerkesztőség a tanulmányokat lektoráltatja, s csak a lektori vélemények figyelembevétele után közli az írásokat.
Elkötelezettek vagyunk a korrekt tájékoztatás és adatkezelés mellett.
A hozzászólásokat moderáljuk. A tőlünk különböző véleményeket elfogadjuk, a bárkire nézve bántó, sértő megjegyzéseket töröljük.
A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda munkatársai önkéntes, társadalmi munkát végeznek.

Támogatók:
A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda létrehozását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
2009-ben, A magyar nyelv évében internetes fejlesztéseinket a Balassi Intézet és az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta.
Pályázati programtámogató: Nemzeti Kulturális Alap folyóirat-kollégiuma (2011-)

OKM_Balassi