#3.
2016. 09. 01.

Viselkedéskultúra és nyelvhasználat

Viselkedéskultúra és nyelvhasználat

Bevezetés

Balázs Géza

Bevezető

Magatartás és nyelv, viselkedéskultúra és nyelvhasználat kapcsolata gyakori témája a nyelvművelésnek. A modern nyelvstratégia ezt folytatja. Három elemzést, összeállítást közlünk a Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015. című kötet témába vágó tanulmányaiból.

Tanulmányok

H. Tóth Tibor

A nyelvi divatokról

A médiaközpontú életforma eluralkodásával minden divat közvetlen forrása vagy közvetítője a tömeges és élő közlés lett (internet, gyorsközlés, mobilközlés), illetőleg ezeknek sajátos műfajai és csatornái. Különösen az internet és a mobilközlés vált meghatározóvá: e csatornák, közlésformák igényei és jellemzői meghatározzák a divatokat. A divatjelenségek forrásaiként a további konkrét tényezőket és területeket nevezhetjük meg.
Dede Éva

A nyelvi magatartásformák változásai internetes szövegek (kommentek és Facebook-bejegyzések) vizsgálata alapján

Az elmúlt évek technikai fejlődése lehetővé teszi, hogy magánjellegű közléseink szűkebb-tágabb körben ismertté váljanak. A közösségi oldalakon megfigyelhető nyelvi magatartásformák közül két, nagyon jellegzeteset vizsgálok részletesebben: a támadó, agresszív megnyilvánulásokat, illetve a kedveskedő, szeretetteljes közléseket.
Sz. Tóth Gyula

A média nyelvi-kommunikációja és a társadalmi viselkedéskultúra összefüggései néhány példán keresztül

Alaptételünk: a médiának különösen meghatározó szerepe van a „látványcivilizáció” (Vargas llosa, 2014) korában. Funkciója: értékközvetítés, értékváltoztatás, hatásgyakorlás, ízlésformálás, érdekek képviselete és érvényesítése, szórakoztatás. Lényeg: nagy a befolyásoló ereje az egyénre, a társadalmi kapcsolatokra, mozgásokra, „jelentős szocializáló szerepével” kell számolni (Takács 2007: 11). Nyelvisége (is) hat, tanulmányozása nélkülözhetetlen.