#1.
2011

Lingvisztikák

Lingvisztikák

Tanulmányok
Balázs Géza

Lingvisztikák

Másutt legalább tízévente születik egy új, tömör nyelvészeti összefoglaló. Most mintegy ötven nyelvész összefogásával csaknem egyéves munkával elkészült, és 2011 áprilisában megjelenik a Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló című kötet az Inter Kft. gondozásában.
Bajtai Anna - Balázs Géza

Ökolingvisztika

ökoszemiotika, biológiai, metaforikus ökológia: ökolingvisztika, környezeti degradáció, (nyelvi) diverzitás, környezet
Bencze Lóránt

Teolingvisztika

mítosz vs. logosz típusú világlátás, képes vs. elvont nyelvhasználat, metaforikus vs. szó szerinti értelmezés, szakrális vs. profán, kultúra és nyelv, történeti és földrajzi meghatározottságú modellek, szent szövegek fordítása
Voigt Vilmos

Folklórlingvisztika

folklór, nyelvjárás (dialektus), tájszó, nyelvatlasz, népnyelv és irodalmi nyelv, írásbeliség és szóbeliség, ponyva, folklorizmus