Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
#4.
2014. 12. 03.

Internetpedagógia

Internetpedagógia

Bevezetés

A tanulmányok elé

Úgy véljük, hogy a médiapedagógia is elkésett, az internetpedagógia pedig még inkább. Ezt pótolandó öt idevágó tanulmányt közlünk jeles szerzőktől. A számot Szűts Zoltán szerkesztette.

Tanulmányok

Szűts Zoltán

Bevezetés az internetpedagógiába – Hálózati tanulás, hálózati tudomány, hálózati tudás

Az internetpedagógiáról való beszéd során a megszólalók általában kiemelik a tényt, hogy hálózatok korát éljük. Ezt a megállapítást fontos azonban kiegészíteni azzal a megfigyeléssel, hogy mindig is hálózatok korát éltük, ami a közlekedés, könyvnyomtatás forradalmával, az ipari forradalom majd telekommunikáció fejlődésével csak erősödött.
Molnár György

A digitális kommunikáció virtuális lenyomatai

Néhány gondolat az e-learningről, a digitális kommunikációról és eszközeiről és az elektronikus tanulási környezetekről.
Fodorné Tóth Krisztina

Távoktatás és MOOC – nyílt online kurzusok jellemző kérdései magyar környezetben

A címben nem véletlenül szerepel nyílt online kurzus, a MOOC (Massive Open Online Course) magyar fordításának némileg átalakított verziója a napjainkban erősen köztudatban lévő angol mozaikszó helyett.
Molnár István

Készségek átadása az interneten önszuggesztió alkalmazásával

Ebben a cikkben az online tanulás egy speciális műfajáról, a készségek interneten való átadásának egy különleges lehetőségéről írok. A világháló létrehozta kommunikációs és szociális környezet jellegzetes vonásait mi sem mutatja jobban, hogy a hálózat, a behálózottság hatásos eszközévé válhat az önszuggesztiónak is.
Németh Zoltán

Hálózatelmélet és új média az irodalomoktatásban

A hálózatelmélet minden bizonnyal napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tudományterülete. Kialakulása idején főként a matematikai, illetve a szociológiai szempontú megközelítés uralkodott, az utóbbi másfél évtizedben a legkülönfélébb területeken jelent meg a hálózatelmélet szempontjainak hasznosítása.