Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
#2.
2014. 06. 03.

Digitális gyökök

Digitális gyökök

Bevezetés

Balázs Géza

Digitális gyökök

A harmadik Czuczor--Fogarasi-konferencia (2014. január 6.) mindenképpen jelzi: sorozat indult el 2010. december 6-án, amelyet 2012. január 6-án követett a második konferencia. Mi ez a Czuczor-Fogarasi-ügy?

Tanulmányok

Molnár Zsolt (ismerettudományi kutató)

Az ismeret- és tudástudomány (cognitive science) kereteinek alkalmazása a magyar nyelv kutatásában

A tanulmány röviden bemutatja az ismeret- és tudástudomány lényeges kereteit, megmutatja magyar nyelv vizsgálatában való alkalmazhatóságukat, és megvizsgálja Czuczor és Fogarasi munkásságának felhasználhatóságát.
Kövecses Zoltán

Az „es” gyök kognitív nyelvészeti megközelítése

Ha megvizsgáljuk a magyar nyelv különböző alfabetikus elrendezésű szótárait (mint pl. az ebben a dolgozatban felhasznált A magyar nyelv értelmező szótára, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, A magyar nyelv szótára, Magyar etimológiai szótár), azt találjuk, hogy száznál is több magyar szó kezdődik az es- elemmel – többek közt az esik ige és az esés főnév. A listát végigolvasva természetes módon rendeljük az es- elemhez az ’esés’ jelentést, amely az esik-ben és az esés-ben is megjelenik. Így egy morfémát kapunk, amely az es- formával és az ’esés’ jelentéssel rendelkezik. Ezt a morfémát nevezem az es- gyöknek, amely száz körüli magyar szótári egység jelentésének alapját adja.
Molnárné Czeglédi Cecília

Az ismeret- és tudástudomány (cognitive science) eredményeinek alkalmazása a magyar nyelv tanításában

Az iskolába kerülő gyerekek szóban már jól tudják használni a nyelvet. Az iskolai anyanyelvi nevelés feladata az anyanyelv használatához szükséges képességek és ismeretek rendszerezett átadása. Az írás és olvasás megtanítása alapvető feladat, de emellett az anyanyelv sajátosságainak, rendszerének ismerete, s e szerinti használat képessége kiemelkedően fontos.