Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

Létezik pünkösdszombat? Tetten ért szavak 149.

2021.06.1.nincs hozzászólás

A húsvét utáni ötvenedik nap: pünkösd vasárnapja, főünnep.

„A kereszténység a Szentlélek alászállásának ünnepeként tiszteli” írja a Magyar néprajz VII. (1990: 410). A pünkösdhétfő egyházi ünnep, amely közvetlenül követi a húsvéti ünnepkört. „A liturgiában karácsony és húsvét másnapjának mintájára megült, nem parancsolt ünnep volt”, sokáig egyszerű hétköznap. (Magyar Katolikus Lexikon, http://lexikon.katolikus.hu/P/p%C3%BCnk%C3%B6sdh%C3%A9tf%C5%91.html). Pünkösdszombatról nincs említés a lexikonban.

A sajtóban azonban olvasunk ilyesféléket:

Akkor tehát van pünkösdszombat, vagy nincs? Lehet, hogy csak sajtónyelvi neologizmus? Püspökszombat megnevezésre a hagyományos néprajzi irodalomban (Bálint Sándornál, Dömötör Teklánál) nem találtunk, ám Csíksomlyó kapcsán emlegetik (ki tudja, mióta).

Bár a megnevezés gyökerére nem akadtam, annyi elmondható, hogy kiemelkedő vallási ünnepeinknek van előestje, úgy mondjuk vigíliája. Karácsony vigíliája (december 24.), húsvét vigíliája (nagyszombat), és van említés pünkösd vigíliájára is, ami értelemszerűen pünkösdvasárnap előestéje, azaz szombatja:

Ennek pedig még nyelvi vonatkozása is van: „A liturgikus ünneplés vigília misével kezdődik, ennek sajátossága, hogy az igeliturgiában négy olvasmány szerepel, amelyek közül a miséző pap választhat. Azokat az ószövetségi részeket válogatta ki az Egyház, amelyek valamiféleképpen kapcsolatban állnak Pünkösd ünnepével. Az első a bábeli nyelvzavar (Ter 11,19), hiszen az emberek ettől kezdve nem egy nyelven beszéltek. Az apostolok beszédét viszont megértették hallgatóik, bármilyen nemzetből valók is voltak. (…) A szentlecke, a könyörgések, a válaszos és az allelujás zsoltár a legváltozatosabb formában kérik a Szentlelket, hogy töltse el, árassza el ajándékaival a világot és az egyes embereket is. (Verbényi István: https://www.magyarkurir.hu/hirek/puenkoesd-vigiliaja)

A különösen Csíksomlyó kapcsán közölt sajtónyelvi példák tehát egy régi keresztény hagyományra, az ünnep vigíliájára, előestjére utalnak.

Új hozzászólás