Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Egy kiállítás képei plusz…
Szülőföldünk 6.

2021.04.20.nincs hozzászólás

Tavaszi aukciója előtt egy nagyszabású kiállítással jelentkezett a Kieselbach Galéria, meglepetést is ígérve az értékes kínálatban.

A több mint 150 különleges műtárgy között ott láttam kedvenc tájképfestőim közül

Mednyánszky László, Telepy Károly, Keleti Gusztáv műveit, Munkácsynak a Tépéscsinálókhoz készült alaktanulmányát, s a 20. századiakból  Rippl-Rónai, Gulácsy, Koszta József, Ámos Imre alkotásait. Mégsem róluk akarok írni, hanem a meglepetésről: a kiállítás középpontjában egy hatalmas asztalon fekvő díszalbumról, amely mellett egy tartóban sorakozó fehér kesztyűk jelezték, hogy csak azzal lehet hozzáérni az értékes műtárgyhoz.

Az album több mint kilenc évtizedet vészelt át Londonban, Lord Rothermere örököseinek birtokában. A név, ugye ismerős? Ő volt az első olyan tekintélyes személyiség az I. világháború győzteseinek oldaláról, aki nyilvánosan szót emelt

a trianoni diktátummal sújtott Magyarország érdekében. Lord Rothermere, a harmadik leggazdagabb brit, hatalmas sajtóbirodalom tulajdonosa, 1927. június 21-én saját londoni napilapjában, a Daily Mailben hosszú cikket írt Magyarország helye a nap alatt címmel.

A magyarság számára reménysugarat jelentő cikk az első, de nem az egyetlen kapcsolat volt Lord Rothermere és Magyarország között. Maradandó eredménye azonban csak ez a most bemutatott díszalbum lett, amelyet 1929 decemberében a magyar országgyűlés ajándékaként küldték el a lordnak.

A metszett üveglappal ellátott ébenfa kazettából, mint üvegkoporsóból húzható ki az iparművészeti remekmű, amelynek díszkötése piros szattyánbőrből készült, külső tábláján angyalos-szentkoronás magyar címerrel, népies motívumokkal, életfa dekorációval. A doboz belsejében antilopbőrre rajzolt Nagy-Magyarország-térkép látható, a városokat jelző „vércsöppekkel”.

A korabeli magyar kézművesség legmagasabb színvonalát is reprezentáló kötetet Jaschik Álmos festőművész egyedi grafikái illusztrálják. Jaschik hosszú hónapokig dolgozott az albumon, amelynek lapjain feltűnnek a magyar történelem nagy királyai, hadvezérei, politikusai, tudósai és művészei, valamint az elszakított területeket jelképező híres épületek. A tizennégy pergamen oldalon át futó, miniatúrafestők szaktudását felelevenítő iparművészeti remek olyan gondossággal készült el, ahogy a középkori jogi dokumentumok, a bullák vagy nemesi oklevelek. Nem véletlenül nevezik a művészettörténészek Jaschik-kódexnek az albumot.

A művész, akinek sokoldalú életműve napjainkban nem eléggé ismert, sokoldalú alkotó volt, szerteágazó munkássága a színházhoz is kapcsolódott: 1925-től 44-ig alkotótársként vett részt Németh Antalnak a Nemzeti Színházat modernizáló törekvéseiben. De Jaschik Álmos nevéhez fűződik az 1928-3o-as pengő-bakjegy sorozat grafikája, valamint az 1943-as ezerpengősé is.

A most látható albumban rajzain kívül megcsodálható díszes kalligráfiája is, amellyel pergamenre írta a magyar országgyűlés magyar és angol nyelvű köszönetét Lord Rothermernek.

A lord családjának köszönhetően ez a történelmi és művészeti érték sértetlenül vészelte át a közel egy évszázadot. Mint a Kieselbach Galéria tájékoztatójában olvashatjuk: Itthon egy ilyen, a két világháború közötti kormányzás nemzettudatát kifejező tárgyi emlék nem élhette volna túl a szocializmus évtizedeit: a rendszerváltás után újjászülető, majd megerősödő hazai műkereskedelem eredményesen tudja hazavonzani a magyarság történeti ereklyéit és művészeti remekműveit. Különleges lehetőség, hogy Jaschik kódexe – korlátozott időtartamra – visszavásárolhatóvá válik akár közgyűjtemény, akár rangos magángyűjtemény számára.

Új hozzászólás