Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Bemutatkozó
Transzcendens trambulin

2021.01.20.nincs hozzászólás

Harangozó Imre tanító, római katolikus hittanár, az MMA Erdélyi Zsuzsanna-díjával és a Magyar Néprajzi Társaság Sebestyén Gyula-emlékérmével kitüntetett néprajzkutató, az újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola alapító elnöke.

Elismeréseit a népi kultúra elemeinek, szemléletének és belső összefüggéseinek
föltárása, életben tartása és tovább örökítése terén végzett áldozatos
tevékenysége, közösségformáló, a népművészeti szakmai közéletben kifejtett
évtizedes szervező munkájáért kapta. Az elmúlt közel négy évtizedben bejárta
szinte az egész magyar nyelvterületet. Sok gyűjtőúton vett részt Erdélyben,
Moldvában és a Bánátban, de a Zoboralján és a palócok körében és az alföldi
pásztorok világában is. Kutató, feltáró és gyűjtőmunkájának java részét teszi ki
az itt élő nemzetrészek, töredékek megismerése, megismertetése. Nagy
kitartással gyűjti azokat a tárgyi és szellemi kincseinket, amelyek máskülönben
az enyészet sorsára jutnának. Több, mint két tucatnyi kötet szerzője,
szerkesztője. Sok tudományos és ismeretterjesztő publikáció megírója, kiállítás
megrendezője, televíziós, rádiós produkciók néprajzi szakértője és gyakori
megszólalója. Előadásain nagy felkészültséggel, ugyanakkor szenvedélyesen
beszél nemzeti kincseinkről, legyen az építészet, hitvilág képzőművészet, népi
vallásosság, népviselet, népzene, vagy maga a nyelv.

Előadója volt a nyelvésztábornak és a partiumi szabadegyetemnek. 2021
januárjától havonta jelentkezik rovata az E-nyelv Magazinban.

Új hozzászólás