Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre
  • Téka
    2021. 02. 14. 14:00

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

Oltakozik Tetten ért szavak 139.

2020.11.1.28 hozzászólás

Levelet kaptunk:

„A minap hallottam a napokban az oltakozni szót. Megütötte a fülemet, még sosem hallottam ezt a kifejezést. Kérdésem, létezik ilyen ige a magyar nyelvben? Válaszukat köszönöm.” (Név, cím az Anyanyelvápolók Szövetségében)

Mi is hallottuk, s arról is értesültünk, hogy nyelvi vita támadt erről a közösségi médiában. Nézzük meg nyelvi szempontból!

Olt tárgyas ige, több jelentése közül a most leginkább szóba kerülhetők: nemesít, injekcióz… Szabályosan képezhető belőle: olt > olt-at, olt-akozik, vesd össze például: tilt > tiltat, tiltakozik, avat > avatkozik (beavatkozik), költ > költözködik.

Az oltakozik jelentése: beoltatja magát. Tehát egy kötelező vonzatos ige helyett tömörebb (s ezért szintetikusabb, egyesek szerint ráadásul magyarosabb) szerkezet.

  • Pista beoltatja magát influenza ellen.
  • Pista oltakozik influenza ellen.

Elképzelhető, hogy a későbbiekben az oltakozik igén is fel fog bukkanni egy igekötő, mert ma ez tendencia. Személy szerint fölöslegesnek tartanám:

  • Pista *beoltakozik influenza ellen.

Az oltakozik szót 2019-ben már szótároztam az Édes Anyanyelvünk 2019/2. számának Új szavak, szólások című rovatában, így: „oltakozik – (az orvosi szlengben:) beoltatja magát (pl. influenza elleni védőoltással). Pl. nem késő oltakozni.

Mivel a szó és képzése beleillik a magyar nyelv rendszerébe, nem lehet ellene kifogásunk. Legföljebb furcsa. De hát van ilyen.

28 hozzászólás

#1 Bondár Tamás 2021. 01. 6. 20:44:02

Véleményem szerint a nyelvész Úr nem gondolkodott el igazán a szó jelentésén. Nem azon kell vitatkozni, hogy létezik e ilyen magyar szó, mert előbb utóbb mindenről bebizonyítják, hogy létezik, azt kellene megvizsgálni, hogy aki ezt használja az helyesen használja vagy nem.
Szerintem a tisztifőasszony nem csak erről nem tudja, hogy mit jelent hanem nagyon sok másról sem.
A fenti példák alapján az oltakozik szó nem azt jelenti, hogy valaki beoltatja magát, hanem azt jelenti, hogy ő saját magát oltja be.
A fenti pédák szerint a valaki saját maga követi el a cselekményt és nem rajta követi azt el más.
A költözködik, az ő költözik, nem költöztetik.
Ha a tiltakozik az jelenti, hogy ő tiltakozik valaki vagy valami ellen, akkor az oltakozik azt jelenti, hogy ő oltja be magát, ő csinálja nem vele csinálják.

#2 Böjti Andrásné 2021. 01. 10. 12:46:44

Bodnár Tamásnak teljes mértékben igaza van! A visszaható igék, már csak ilyenek! Magán végzi el a cselekvést! Nagyon sajnálom, mert a tanulók között is az ilyen tévedés, bonyodalmat okoz! Hogy magyarázzuk meg, hogy a tisztifőorvos asszonynak nincs igaza, és ilyen dolgokból nem szabad

politikai tévedést csinálni, nem csak én, de sokan nem értünk egyet!

#3 Balázs Géza 2021. 01. 10. 17:09:37

Két hozzászólóm figyelmébe szeretném ajánlani a további párhuzamokat: vagyis ölelkezik (akkor tehát az Önök logikája szerint öleli magát és nem ketten vannak szoros, intim, mondhatni kölcsönös viszonylatban?), értekezik (akkor ugye érti magát, és nem többen vannak kapcsolatban?), valamint a szintén visszaható képzős továbbbi igéinkre is felhívnám a figyelmet: kapcsolódik, magázódik. A verekedik is visszaható ige, és nem úgy oldjuk fel, hogy veri magát… Aki verekedik, az valakivel viszonyban van, ad is, de kap is. Pontosan ilyen ige az oltakozik is. Ha elfogadjuk, hogy valaki ölelkezik, és ez esetben nem magát öleli, akkor szerintem nem helytelen, hogy oltakozik, azaz valaki által beoltatja magát.
Lehet, hogy nem gondolkodtam el igazán a jelenségen (még most sem írom le teljesen a a jelenség grammatikai hátterét, ahogy az alapcikkben sem, ez nem tanulmány, hanem egy kis cikk), de egyre vigyázok: kerülöm a személyeskedést. Üdvözlettel: Balázs Géza

#4 Marton Árpád 2021. 01. 14. 17:46:56

Minthogy magam is napok óta ezen tépelődöm, érdeklődéssel olvasom az érveket mindkét oldalról. Habár 30 éve, akkor is csak fél évig voltam magyar szakos, Balázs Géza Professzor Úrral meg nem azonos rovatot írtam, ha közös lapban is (Képmás magazin), magam is azzal érvelnék, hogy az összes hasonlóan képzett, visszaható igének önmaga az alanya. Ami az ellenérveket illeti aki szeretkezik, bár mással teszi, önmagát veti bele az aktusba. Aki értekezik, az pedig nem értekezletet tart, hanem kifejt valamit. Egyetlen kivételen gondolkodtam el, a temetkezik igén, ami kissé bizarr, de az értelmező kéziszótár szerint alanya maga az elhalálozott személy, nem a hátramaradottak vagy a temetkezési vállalat. Talán az sem véletlen, hogy az oltakozik szó nem szerepel a nevezett kiadványban, ellentétben a nyilatkozik, hivatkozik, hagyatkozik, szabadkozik, imádkozik, bérmálkozik, barátkozik, táplálkozik stb. formákkal. Egyszóval számomra továbbra is mesterkélt és kimódolt a szóban forgó ige.

#5 Balázs Géza 2021. 01. 15. 20:39:14

Egy nyilvános helyen mégiscsak megírtam részletesebben:
https://hajonaplo.ma/aktualis/oltakozzunk.html

#6 Peller Emese 2021. 01. 25. 09:24:48

Mindenesetre a költ/ költözködik nem értelmezhető… a költ-költekezik értelmesebb… szerintem. Az “oltakozik “ pedig egy kínosan megmagyarázott, de alapjában magyartalan kifejezés. A beoltatja magát, sokkal helyénvalóbb.

#7 Eördögh Tünde 2021. 01. 27. 10:21:31

Nem értek egyet az oltakozni képzett igével. Nyelvtanilag oltatkozni lenne a helyes az iratkozni, nyiratkozni mintára. Ekkor magában foglalná a műveltetést is nemcsak a visszahatást.De ez is furcsán hangzik, a köznyelv ezt sem fogja elfogadni, mint az oltakozást sem. Hagyjuk a művelt közbeszédre a szavak alkotását, mint ahogy meg is történt évezredek óta a magyar nyelv gyökrendszere , képzési, jelezési, ragozási rendszerének megfelelően. Az kozik, kezik, közik stb képzők vagy az alany által végrehajtott cselekvést /törülközik, étkezik, gombolkozik, stb/, történést/ gondolkozik, unatkozik, feledkezik stb/ fejeznek ki vagy visszahatást, kölcsönösséget: szeretkezik, ölelkezik, stb. Tehát az oltakozás egyik esetben sem szerencsés, mert nem kölcsönös a cselekvés , én nem oltom be magam / legfeljebb az orvosok, és nem az alany végzi a cselekvést / legfeljebb az orvosok – Az oltakozás azt a képzetet kelti, hogy én is, te is beoltjuk magunkat igen gyakran vagy mindig. Tehát maradjunk csak a magyar nyelv egyértelmű kifejezései mellett: beoltatja magát / nem véletlenül lett ez a kifejezés, ez a pontos: Egyszer, alkalomszerűen az orvos beoltja.

#8 Balázs Géza 2021. 01. 27. 11:27:29

A kel (kél) ige jelentésfejlődése
kel (kél)
Jelentésmag: emelkedik, (fel)éled/éleszt, keletkezik: pl. korán kel, kel a nap, kelt Pesten

> kelt (költ)
1.alvásból, álmából ébreszt, kelt: felkelt, felkölt, költögeti a gyereket
2.madár a tojásokat teste melegítve fiókákat világra segít: a madár költ a fészkén
kelteget ~ költöget

>> költ
1.pénzt kiad valamire: költ a gyerekére
2.verset, zeneművet alkot: költ, költő
3.valótlanságot kohol, gerjeszt: rossz hírét költi/kelti
>>költekezik (nagyobb pénzösszeget elkölt)
>>költözik (holmijával máshová megy lakni, költöző madár)
>>>költözködik

#9 Eördögh Tünde 2021. 01. 27. 13:18:54

Ezt a legtöbb igénkkel el tudjuk játszani, csak én nem jelentésmagnak hívom, hanem gyöknek.Így az emelkedik, feléled, feléleszt nem is tartozik a kel-hez. Ez utóbbi kettő az él igéhez tartozik. Természetesen van köztük jelentésben
hasonlóság, de nem lehet összemosni ily módon az igék jelentését. A magyar nyelv gyökei és az abból képzett szavak pontos jelentés különbséget fejeznek ki.

#10 Eördögh Tünde 2021. 01. 27. 13:27:48

Valamint számtalan jelentésárnyalatot kifejeznek az igék természetesen, sok kozik, kezik, közik végű ige elvont jelentést is kapott, gondolkozik, megbotránkozik, utálkozik, stb. Ez a legtöbb igénknél így van / az oltakozásnál ez sem áll fenn/. Egyik jelentés fajtának sem felel meg, nem kölcsönös, nem visszaható, nem mozzanatos, nem gyakorító, esetleg cselekvőt akartak belőle csinálni, de csak az orvos olt, a beteg ritkán oltja magát.

#11 Dr. Szőkéné Dr. Pintér Márta Mária 2021. 01. 27. 21:35:18

Az oltakozik nem új ige. De ennek ellenére nagyon kenetteljesen hangzik.
Létezik hasonló :
1.
áldozik (most akkor nem másolom ide a forrást, pedig úgy illik.)
2.
töltekezik . Bár ezt az előbb részletesen idézve fejtettem ki kicsit rövidebb névvel. De sebaj.

#12 Nagy Levente 2021. 01. 27. 22:27:40

Érdeklődve olvastam a kibontakozó vitát és Géza alapos írását is, de úgy látom, hogy egy fontos szempont kimaradt:

Az „oltakozik” ige furcsaságát szerintem az adja, hogy szemantikailag befejezett szemléletű, de morfológiailag folyamatos. A “beoltatja magát” kifejezésben a be- igekötő kifejezi a befejezettséget, ott nincs ellentmondás. A -kozik visszaható/kölcsönös igeképző viszont folyamatosságot sugall, ami ellentétes az oltási művelet egyszeriségével. Éppen ezért a „Pista oltakozik” jellegű mondatok nem működnek, és a valóságban is aligha hangzanak el.

Az internet tanúsága szerint Müller Cecília vagy más hivatalos személy sohasem használta a szót igeként, kizárólag főnévként (oltakozás), és kizárólag tömegekre vagy embercsoportokra (pl. egészségügyi dolgozókra) vonatkoztatva. Így már a folyamatos szemlélet is igazolható: a tömegek heteken, hónapokon át tartó beoltására joggal tekinthetünk folyamatként.

Végül lássuk meg, hogy az „oltakozás” milyen kényelmesen bővíthető új kifejezésekké: „oltakozási hajlandóság” kontra „az emberek hajlandósága arra, hogy beoltassák magukat”.

#13 Szőkéné Pintér Márta 2021. 01. 28. 10:25:32

Eördögh Tünde hozzászólásával (oltatkozni) tudok egyetérteni német szakosként. Az ‘impfen’ ige (be)oltani jelentésű. Valakit beoltani jn.(Acc.) impfen. Valakit beoltatni viszont jn. impfen lassen. Ebből pedig beoltatni magát sich impfen lassen (tehát egyszerre műveltető és visszaható). Nem lennék meglepve, ha a magyar oltakozni ige egy pontatlan magyarra fordítás lenne. Egyébként meg érdeklődni szeretnék, hogy a mondandóm alátámasztására miért nem lehet linket megadni???? Szerintem link/forrás nélkül plagizálás valakinek a véleményét elmondani.

#14 Honderű 2021. 01. 29. 21:45:31

Oltakozik. Egyik kedvenc televíziónk beszélgetős műsorában szereplő orvos az „oltakozik” szó használatáért gúnyolta Dr. Müller Cecilia tiszti főorvost. Valóban, egy ilyen módon képzett szó a magyar nyelvben szinte példátlan, amint az alábbi néhány sorból látható:

Az Operatív törzs rendszeresen találkozik, értekezik és tanácskozik. Rendelkezik a teendőkről, ennek köszönhető, hogy az ország sikeresen védekezik a járvány ellen. Persze, ha alkalom kínálkozik, az ellenzék rögtön vitatkozik és ítélkezik. Hadakozik, vagdalkozik és siránkozik. Nyilatkozik, hogy a kormány feleslegesen költekezik. Tiltakozik és arra hivatkozik, hogy nem fogadták el a javaslatukat, amely erre vonatkozik.
Bár ezeken már senki sem csodálkozik, ez a státusukból következik. Mára már több vakcina is itt sorakozik, amely hatásos a vírus ellen. De sok ember nem barátkozik meg az oltás gondolatával, és elfelejtkezik arról, hogy a többiek ellen is vétkezik, aki nem jelentkezik oltásra. Aki felelősen gondolkozik, az vállalkozik az oltásra és csatlakozik az arra várókhoz. Sok nagy cég adakozik is, hogy segítse a kampányt. Viszont, sajnos, az oltóanyag terén hiány mutatkozik. Számos ország várakozik arra a napra, amikor megérkezik a vakcina. Persze, aki unatkozik, azzal szórakozik, hogy mondvacsinált nyelvészeti problémákkal foglalkozik. Pedig tulajdonképpen csak azért támadják Müller Ceciliát, mert naponta imádkozik, ahelyett, hogy rendszeresen bérmálkozna.

#15 Zana János 2021. 01. 30. 17:10:05

A fentieket olvasva számomra ez mediális visszaható formaként jelenik meg. Csakhogy további jelentési is lehetne rendelni hozzá. A fentiekben egy hozzászóló megmlítete, így: nem mozzanatos, nem gyakorító. Ehhez kapcsolódik a mondanivalóm.
Ezek az igealakok olyan cselekvéssorozatot jelentemnek, amelyek több egymást követő és egymást feltétlező cselekvést fejeznek ki.
Törülközik: sorrendben az arcát, a mellét, a hátát, a lábát, a lábszárát, a lábfejét. Erre mindenkinek megvan a saját jól megszokott sorrendisége.
Építkezik: kiássa az alapot, felhúzza a főfalakat, a válaszfalakat, a födémet, végül kimeszeli. Ez is sorrendiséget tartalmaz.
Szépítkezik: lemossa az arcát, kirúzsozza a száját, kifesti a szemöldökét, kipúderezi az arcát. Ugye, ennek is van sorrendisége?
Költekezik: pénzt költ ruhára, műszaki cikkekre, konyhafelszerelésre, esetleg többfélére is ezek közül. Talán többször is visszamegy ugyanabba a boltba – és ismét költekezik.
Barátkozik: sorozatosan megpróbál barátokat szerezni, velük mind többször találkozni, a barátságot fenntartani.

Oltakozik: odautazik, elmegy az oltópontra, bjelentkezik, várakozik, leveti az ingét, tartja a karját… Más sorrendben nem is lehet.
Én ezt érzékelem; nem tudom, más érzékeli-e ezt a jelentésárnyalatot. És hogyan kell megneveznem.

#16 Eördögh Tünde 2021. 01. 31. 11:56:18

Honderűnek írom:
Ha az oltakozik helyes, akkor a felsorolt igéknél pl vitakozik, nyilakozik, vonakozik, hivakozik, unakozik lenne a helyes. Kiss Dénes mondta: “A magyar nyelv tudja” . Bizony tudja, nem is alakultak így ezek a szavak, a tőhöz először
műveltető képző járult, utána a visszaható. A magyar nyelv érzékeli, melyik alapigéhez vagy főnévhez teheti a kozik, kezik, közik képzőt, kell-e előtte kötőhang avagy nem. Pl a vitatkoziknál nyilván nem kell két a betű vitaat, csak egy, de a t megmaradt az at műveltető képzőnél: vitat.

#17 Eördögh Tünde 2021. 01. 31. 12:03:42

A Honderű által közölt orvosi hozzászólásban az orvos különféle jelentésű igéket mosott össze, nem csodálkozom, évszázadok óta a latin a nyelvük, állattan, növénytan meghonosította a magyar megfelelőket a latin elnevezésekre, ma szótároznunk kell az orvosi zárójelentéseket, hogy megértsük. No, de ha így alkotnak majd magyar szavakat, az még nagyobb baj lesz, bocs!

#18 Eördögh Tünde 2021. 01. 31. 12:43:09

Zanának írom: Bizony kifejezhetik az igék a műveletek sorrendjét is, de ez nem kritérium e képzőknél. Pl: étkezik, szórakozik, zuhanyozik, foglalkozik stb lehet rendszertelenül is, pláne az elvont jelentésűeknél, történést kifejezőknél, pl. gondolkozik, csodálkozik, stb

#19 Gyimóthy Gábor 2021. 02. 1. 17:19:45

Érdeklődéssel kísérem az oltakozik-kal kapcsolatos fölhörrenést. Nem mint nyelvész teszem, hanem, mint nyelvszerető. Szomorúan tapasztalom, hogy senki sem lázad föl azon, ha ma egy jelentős személyt – lépten nyomon – fajsúlyosnak neveznek, vagy ha a szerintem szót teljesen kirekesztette az „én azt gondolom, hogy”, vagy mert a járvány sikeresen kiirtotta a vesztegzár és az oltóanyag szavunkat. Ma már csak a negyvenből származó karantén létezik és a tehénből származó vakcína… Hogy a magyarban a magyar szavaknak magyarul van értelmük, az rohamosan merül feledésbe.

Semmi baj nincs az oltakozik szóval! Igaz, hogy nem használnám az egyszeri (vagy kétszeri) védőoltás esetében, ami most a vírusjárvány miatt időszerű, de biztosan vannak olyan betegségek, amelyek rákényszerítik a beteget, hogy időnként és rendszeresen elmenjen a háziorvosához és ott oltassa, injekcióztassa magát, azaz: oltakozzon, helyesebben oltakozzék. Hogy a szó nem csak új, hanem szokatlanul hangzó, sőt mondhatnánk furcsa? Na és…?!

Miért javasolnám a szó használatát csak akkor, ha többszöri injekciózásról van szó? Összeszedtem jónéhány -kezik, -kozik, -kózik, -közik, -kőzik végződésű ikesigét és azt tapasztaltam, hogy azoknak több, mint a fele valami folyamatos történést jelent, vagy olyan eseményt, amely gyakran fordul elő, ismétlődik, tehát az igét akár gyakorító képzővel is elláthatnánk. Például foglalkozik, vagy hadakozik folyamatos cselekvések, akkor is ha csak rövid ideig tartanak. Az oltás nem ilyen. Vagy a szórakozik, váltakozik, siránkozik, sajnálkozik olyasmi, ami alatt nem egyszeri mozzanatot értünk és érzünk. És hogy az oltakozikot is ilyen igének érzem (talán nem csak én), annak más oka is van.

Összeszedtem olyan igéket is, amelyek -dezik, -dozik, -dözik végződésűek. Tudom, hogy ezek kicsit „más lapra tartoznak”, de mert hangzásuk nagyon hasonlít a -kezik, -kozik végződésűekre, a „hangulatuk” is áthat, illetve dolgozik bennünk, hiszen majdnem mindegyikük folyamatos, vagy gyakori történést jelent, vagy mindkettőt egyszerre. Íme: omladozik, olvadozik, foszladozik, oszladozik, repedezik, szakadozik, stb.

Tehát – szerintem –, aki oltakozik, azt oltogatják. Az a nyelv, amelyet többször egymásután kiöltenek, azaz öltögetnek: öltekezik…

-kezik, -kozik, -kózik, -közik, -kőzik végződésű igék:

Adakozik, Ajánlkozik, Barátkozik, Birkózik, Bontakozik, Borotválkozik, Botránkozik, Csalatkozik, Csodálkozik, Ellenkezik, Emlékezik, Építkezik, Érintkezik, Érkezik, Értekezik, Étkezik, Feledkezik, Férkőzik, Fogadkozik, Foglalkozik, Fogyatkozik, Gondolkozik, Hadakozik, Hagyatkozik, Hivatkozik, Imádkozik, Iratkozik, Ígérkezik, Ítélkezik, Jelentkezik, Keletkezik, Kínálkozik, Kívánkozik, Költekezik, Következik, Mérkőzik, Mutatkozik, Nyilatkozik, Nyíratkozik, Ölelkezik, Rendelkezik, Sajnálkozik, Siránkozik, Sorakozik, Szabadkozik, Szánakozik, Szánkózik, Szeretkezik, Szépítkezik, Szorítkozik, Szórakozik, Találkozik, Tanácskozik, Táplálkozik, Tárulkozik, Temetkezik, Tiltakozik, Törülközik, Unatkozik, Utálkozik, Ürítkezik, Ütközik, Vagdalkozik, Vágyakozik, Vállalkozik, Váltakozik, Várakozik, Védekezik, Vétkezik, Visszakozik, Vitatkozik, Vonatkozik, Zárkózik.

-dezik, -dozik, -dözik végződésű igék:

Akadozik, Alkudozik, Ábrándozik, Ájuldozik, Álmodozik, Ámuldozik, Áradozik, Botladozik, Esküdözik, Ébredezik, Éledezik, Fáradozik, Foszladozik, Fulladozik, Hajladozik, Hervadozik, Ingadozik, Kalandozik, Korhadozik, Lelkendezik, Máladozik, Meredezik, Olvadozik, Omladozik, Oszladozik, Örvendezik, Porladozik, Pukkadozik, Repedezik, Révedezik, Roskadozik, Rothadozik, Sorvadozik, Szakadozik.

#20 Dr Kis József 2021. 02. 2. 10:19:09

Eördögh Tünde véleményével teljes mértékben egyetértek!

#21 Molnár Géza 2021. 02. 8. 23:43:31

A magyar nyelvet szerető emberként (nem szakértőként) szólok a témához. Első hallásra nekem is szokatlan volt ennek a szónak a használata, de értettem a jelentését, hiszen magyar vagyok. Szerintem teljesen rendben van, érthető. Lehet róla értekezni, hogy nyevtanilag megfelel-e minden szabálynak, de ennek a “lényeg” szempontjából nincs jelentősége. Nagyon boldog lennék, ha médáinkban ez lenne a legnagyobb hiba. Nem kellene “bolhából elefántot csinálni”. Ennek a vitának politikai indíttatása van. Ezt is vegyük észre! Lehet vele támadni és felszínen tartva politikai tőkét kovácsolni belőle! Nem azt állítom, hogy a hozzászólók mindegyike ezért írta meg a véleményét! Szakértelmüket nem vonom kétségbe! (Igaz, hogy a négyzetgyök kettő irracionális volta-, vagy nem volta miatt még párbajoztak is emberek.) Mostantól lehetne a zárójelbe tett mondatom helyességéről, vagy helytelenségéről vitázni!

#22 tökölyi Magdolna 2021. 02. 11. 13:48:22

Naponta többször hallom a rádióban: beinvitál, meginvitálunk, dezsavü-érzés, megfinanszíroz, spontánul, stb. Most csak ezek jutottak eszembe.Nem értem, ha valaki nem ismeri igazán egy szó jelentését, miért nem használ magyar kifejezést helyette.Azt sem értem, ha a rádió műsorvezetője beszél így, miért nem javítja ki valaki.Arról nem beszélve, évek óta, szünet nélkül a műsorvezetők, riporterek, hosszú ú-val mondják ezt a szót:turista.Ez már nagyfokú trehányság.Épp a médiában dolgozóknak kellene példát mutatni a szép magyar beszédből.

#23 Szatmári Magdolna 2021. 02. 16. 13:03:33

Szerintem úgy volna helyes, ha először
“beoltatási szándékunkról” nyilatkoznánk, majd mikor sorra kerülnénk, akkor az egészségügy valóban “beoltatna” minket a kijelölt oltási pontokon, vagy a házi orvosunknál. Az “oltakozódás” körülményeskedésnek hat számomra, nem tartom helyes kifejezésnek.

#24 Id. Bara Gyula 2021. 02. 20. 13:12:26

Jó napot kívánok. Én a Molnár Géza úr véleményét tartom helyénvalónak egy egyszerű, magyarul beszélő ember szempontjából. Én is úgy érzem, hogy nem okozott számomra képzavart az immár ízekre szedett szó. Viszont jó látni a rengeteg okosságot amik ide leíródnak, ami azt (is) jelenti hogy sokunknak számít nyelvünk sorsa. Bár csak szélesedne ez a kör!

#25 SCHU JAN 2021. 02. 28. 12:52:13

Egyenlőre még! A “Helyesírási értelmezés”…-nem fogadja el! Igazat adok “neki”…. 🙂 😀

#26 Gonda József 2021. 03. 2. 12:05:18

Nem kérdés, hogy értjük-e, mire gondol Müller Cecília, amikor oltakozásról beszél. Ahogyan Balázs Géza is írja: Pista beoltatja magát, azaz valakivel elvégeztet egy rá (Pistára) irányuló műveletet. Kölcsönösségről nincs szó (Pista nem oltja be az orvost). Tartósságról, gyakoriságról se. Tartalmilag olyan ez, mint amikor megnyiratkozom: a fodrászt megkérem, hogy most nyírja le a hajamat. Kölcsönösségről – a fodrász érdekében – itt sincs szó. Se azt nem kérem, hogy hosszasan matasson a fejemen (tartósság), se azt nem helyezem kilátásba, hogy máskor is csináltatnék hasonlót (gyakoriság). Formailag szembetűnő különbség, hogy a nyiratkozik szóban ott virít a műveltetést kifejező -t- a -kozik előtt.
Tud-e bárki – Balázs Géza vagy más – mondani még egy olyan igét, amelyhez – szükség szerint valamilyen magánhangzó közbeiktatásával – pusztán a -kezik/-kozik/-közik képzőt hozzátéve olyan jelentésváltozást érünk el, mint az olt és az (adott kontextusban érthető, mégis gyanús) oltakozik viszonyában? Azaz jelenjen meg a más cselekvő útján történő visszahatás, de lehetőség szerint kerüljük a kölcsönös cselekvést, a belső történést, a tartós-gyakorító mellékárnyalatot.

#27 Tóth Sándor 2021. 03. 3. 21:11:43

bérmálkozik

#28 Dr. Steiner István 2021. 03. 4. 21:44:28

Kedves Balázs Géza!

Egy alapvető szempont kimaradt:
a résztvevő aktívan (tevőlegesen), vagy passzívan (tűrve, szenvedve) vesz részt a cselekvésben!!!!
Példaige: OLDÓDIK, ahol valami magától függetlenül elveszíti kötöttségét, korlátait! Kioldódik a kötél, feloldódik a tabletta a vízben.
Tehát az oltakozik helyett az OLTÓDIK kellene, mert valaki aktív éa olt, valaki passzív és OLTÓDIK!!!
Amikor valaki bontakozik, akkor aktív, mert kibontakozik az ölelésből.
De az oltakozáskor nem én törlöm le a karomat, nem én szívom fel a szert, nem én szúrom be a fecskendőt!

Új hozzászólás