Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

Engedélyezett? Tetten ért szavak 138.

2020.10.7.1 hozzászólás

A befejezett melléknévi igenév állítmányi használata csak bizonyos esetekben engedélyezett, bocsánat, csak bizonyos esetekben megszokott vagy szabályos.

Vajon szabályos, vagy másként, magyaros ebben az esetben?

Ha azt nézzük, hogy érthető-e, akkor igen. Érthető. Csak maszkkal, sállal stb. eltakart arccal lehet belépni az épületbe. Vessük össze más példákkal:

Ez az ing gyűrött.

*Bizonyított, hogy mindenki egészséges.

**Ez a kérdés nem tisztázott.

**Az épületbe belépés csak kendővel engedélyezett.

Nyelvérzékünk szerint az első elfogadott, a második talán, a harmadik és negyedik azonban kevésbé vagy nem. Miért? A nyelvművelő szakirodalom szerint akkor szabályos (megszokott) a befejezett melléknévi igenév használta, ha:

(a)a állapotot jelöl,

(b) állandó tulajdonságot fejez ki,

(c) elvesztette igei természetét,

(d) melléknevesült (ha tulajdonságot jelölő melléknévnek is tekinthető),

(e) esetleg fokozható.

Ezt nyilván nem lesz könnyű minden esetben elősorolni, ezért következzék egy kis szótár. Állítmányként helyesek, mert önállóan is melléknevek: bágyadt, fáradt, sápadt, nyugodt, ingerült, rekedt, kopott, gyűrött, romlott, foglalt. Nem javasolható ezekben az esetekben: bizonyított, biztosított, eldöntött, ellátott, érintett, megengedett, tisztázott… és persze az engedélyezett esetében sem.

Hogyan mondjuk akkor? Mondjuk így: Az épületbe belépni csak… kendővel lehet.

1 hozzászólás

#1 Csikár László 2020. 11. 5. 19:53:19

Igen gyakran, valószínűleg idegen nyelvi hatásra, a határozói igenév helyett használják állítmányként a befejezett melléknévi igenevet. Zöldre van a rácsos kapu festve helyett: A rácsos kapu zöldre festett.

Új hozzászólás