Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Az etnikai területek felszámolása Oroszországban
Levelek a Borostyánkőútról 87.

2020.07.1.nincs hozzászólás

Folytatom legutóbbi írásomat.

2005-től megszűnt, kétéves előkészítés után, a Komi-permják Autonóm Körzet, miután összeolvasztották az orosz többségű Perm megyével, létrehozva ezzel a Permi Táj elnevezésű közigazgatási egységet. A Dolgán-nyenyec Autonóm Körzetet és az Evenki Autonóm Körzetet 2007-ben nyelte el a Krasznojarszki Táj, a Korják Autonóm Körzetet pedig még ugyanabban az évben Kamcsatka megye.

Mára Oroszország térképén mindössze négy autonóm körzet maradt: a Nyenyec, a Jamal-Nyenyec, a Hanti-Manysi és a Csukcs Autonóm Körzet. Az első három a mi nyelvcsaládunkhoz tartozó, ám etnikai hazájukban is kisebbségben élő őshonos népek nevét viseli. Mindhárom jelentős kőolaj-, illetve gázkitermelő terület, míg a Csukcs Autonóm Körzet Oroszország legnagyobb aranykincsével rendelkezik. A négy autonóm körzetből egynek, a Nyenyec Autonóm Körzetnek a sorsa már megpecsételődött: hozzácsatolják Arhangelszk megyéhez. Terveznek ugyan népszavazást a kérdésben, ám borítékolható, hogy 120%-os arányban meg fogják szavazni (ahogy tették ezt a Krím félsziget esetében is). Csak idő kérdése, hogy a Jamal-Nyenyec és a Hanti-Manysi Autonóm Körzetet mikor kebelezi be Tyumeny megye.

És – mint azt a legutóbbi írásban a Komi Köztársaság példáján láthattuk – már a köztársasági rangú közigazgatási egységek sincsenek biztonságban.

A közigazgatási rendszer átalakítása nem, vagy nem csupán gazdasági kérdés, hanem az oroszországi embertípus kialakítására való törekvés, hasonlóan ahhoz, ahogy az egykori Szovjetunióban a szovjet embertípust akarták megteremteni. Az egyelőre megőrződő etnikai kulturális jegyek csupán propagandisztikus célokat szolgálnak.

Oroszország tagja az Európa Tanácsnak. Így elvileg rá is vonatkoznak bizonyos határozatok, ajánlások, amelyek a nemzeti és regionális kisebbségeket illetik. A mintegy másfél évtizede az ET számára készített jelentésünk, amelyet Katrin Saks akkor Észtország részéről delegált ET-taggal írtunk, jelezte a veszélyhelyzetet, ám minden következmény nélkül. Miközben hallatszik a siránkozás a nyelvek – s velük kultúrák – megszűnéséről, a szomszédságunkban nem is nagyon rafinált eszközökkel segítik elő egy soknemzetiségű, soknyelvű és sokkultúrájú ország homogenizálódását.

Figyelemfelhívás:

Új fa nő a blogvadonban. Dunántúli, ha nem is mandulafa. Kínálja majd friss termését, de gyökereiben, lombjában őrzi korábbi gyümölcseit is, amelyekből néha – a változatosság kedvéért – válogat. Lesznek köztük verselmények, amelyek nem biztos, hogy versélményekké válnak, lesznek szatirikus írások, többnyire kisebbség- és nyelvpolitikáról, lesznek visszamlékezések évtizedekkel ezelőtti élményekre (s ezekben igyekszem megőrizni nyelvjárásomat), de megfogalmazódik vélemény aktuális kérdésekről is.

Kéthetente tervezem a jelentkezést.

Elérhető: pannonicus.blog.hu

Az eddig megjelent írások:

 1. Bevezetés + Köznapi Messiás (részletek) – 2019. szept. 1.
 2. Az intëligëncs Kutyaur – szept. 15.
 3. Emberfáklya az anyanyelvért – okt. 1.
 4. A politika trükkje – okt. 15.
 5. A nyelvjárásru – nov. 1.
 6. Nemcsak rímmel-ámmal – nov. 15.
 7. Levél a halhatatlan Patyomkinnak – dec. 1.
 8. A lappincsmadár – dec. 15.
 9. jajkuk – 2020. január 1.
 10. Alulról épülő tudás alapú társadalom – január 15.
 11. A világ teremtése – február 1.
 12. A leső – február 15.
 13. Kibújik a szög a zsákból – március 1.
 14. haikuk – március 15.
 15. Kutyaur megorrút – április 1.
 16. Rendszerkeveredés – április 15.
 17. A medvebirodalom születése – május 1.
 18. Helycserés támadás – május 15.
 19. A rendíthetetlen bronzkatona – június 1.
 20. A zállami fogak – június 15.
 21. A Mojszejev-máz – július 1.

Új hozzászólás