Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

Rendszerváltás a helyesírásban Tetten ért szavak 128.

2019.12.10.nincs hozzászólás

Hogyan lett a szent jobb-ból Szent Jobb és a NOSZF-ból noszf, illetve semmi…

Szent István-kézereklyéjének helyesírása a szocializmus időszakában kis kezdőbetűs volt: szent jobb (ereklye). Lásd például: Helyesírási kéziszótár, szerkesztők: Deme László és Fábián Pál. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 570. oldal.)

Ugyanekkor levél érkezett a rádiós nyelvművelőkhöz és az MTA magyar nyelvi bizottságához, hogy helyesnek tartják-e a kis kezdőbetűs írásmódot? A magyar nyelvi bizottságban hevesen érveltem amellett, hogy az ereklye szent tárgy, s a szentek nevének helyesírása szerint kellene írni. A bizottság – Fábián Pál elnökkel az élen – ezt egyhangúlag elfogadta. Attól kezdve a Szent Jobb (nemzeti ereklye) helyesírása nagy kezdőbetűs. Első szótárbeli előfordulása: Magyar helyesírási szótár. Szerk.: Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999. 483. oldal.) Ugyanekkor került be a szabály példái közé a Szent Korona, illetve a Szent Korona-tan is (ugyanott: 483).

A döntés bátor és helyes volt. A szocializmus időszakában ugyanis bizonyos jelenségeket „kultuszromboló” céllal kis kezdőbetűvel írtak (mint a Pál utcai fiúk nemecsek ernő nevét), másokat viszont „hajbókoló” nagy kezdőbetűvel: Nagy Októberi Szocialista Forradalom (A magyar helyesírás szabályai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974. 199. oldal), de például ugyanott francia forradalom (140).

Azonban a helyesírás-szabályozásban már a rendszerváltás előtt megindult a rendszerváltás, mert már az 1988-as szótárban már egyformán kis kezdőbetűvel szerepelnek ezek az események: francia forradalom (1988: 214.), nagy októberi szocialista forradalom (1988: 440).

A képen Magyarország egyik legjelentősebb egyházi épülete, a Szent István-kultusz fő színhelye (itt őrzik a Szent Jobbot).

Balázs Géza Tetten ért szavak rovata a szerző honlapján is olvasható.

Új hozzászólás