Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

Rendszerváltás a helyesírásban Tetten ért szavak 128.

2019.12.10.nincs hozzászólás

Hogyan lett a szent jobb-ból Szent Jobb és a NOSZF-ból noszf, illetve semmi…

Szent István-kézereklyéjének helyesírása a szocializmus időszakában kis kezdőbetűs volt: szent jobb (ereklye). Lásd például: Helyesírási kéziszótár, szerkesztők: Deme László és Fábián Pál. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 570. oldal.)

Ugyanekkor levél érkezett a rádiós nyelvművelőkhöz és az MTA magyar nyelvi bizottságához, hogy helyesnek tartják-e a kis kezdőbetűs írásmódot? A magyar nyelvi bizottságban hevesen érveltem amellett, hogy az ereklye szent tárgy, s a szentek nevének helyesírása szerint kellene írni. A bizottság – Fábián Pál elnökkel az élen – ezt egyhangúlag elfogadta. Attól kezdve a Szent Jobb (nemzeti ereklye) helyesírása nagy kezdőbetűs. Első szótárbeli előfordulása: Magyar helyesírási szótár. Szerk.: Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999. 483. oldal.) Ugyanekkor került be a szabály példái közé a Szent Korona, illetve a Szent Korona-tan is (ugyanott: 483).

A döntés bátor és helyes volt. A szocializmus időszakában ugyanis bizonyos jelenségeket „kultuszromboló” céllal kis kezdőbetűvel írtak (mint a Pál utcai fiúk nemecsek ernő nevét), másokat viszont „hajbókoló” nagy kezdőbetűvel: Nagy Októberi Szocialista Forradalom (A magyar helyesírás szabályai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974. 199. oldal), de például ugyanott francia forradalom (140).

Azonban a helyesírás-szabályozásban már a rendszerváltás előtt megindult a rendszerváltás, mert már az 1988-as szótárban már egyformán kis kezdőbetűvel szerepelnek ezek az események: francia forradalom (1988: 214.), nagy októberi szocialista forradalom (1988: 440).

A képen Magyarország egyik legjelentősebb egyházi épülete, a Szent István-kultusz fő színhelye (itt őrzik a Szent Jobbot).

Balázs Géza Tetten ért szavak rovata a szerző honlapján is olvasható.

Új hozzászólás