Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

A magyar nyelv napja
Levelek a Borostyánkőútról 79.

2019.11.1.2 hozzászólás

Több kolbász, mint nap – mondhatjuk azt látva, hogyan szaporodnak a valamilyen eseménynek, jelenségnek, célnak szentelt napok. Mert van nőnap, anyák napja, apák napja, gyereknap, pedagógusnap, bányásznap, vasutasnap, véradók napja, a víz napja, a magyar kultúra napja, a költészet napja, a magyar próza napja, és még sorolhatnám, már csak a nap napja hiányzik.

Ilyenkor akár egy teljes napon át is gondolhatunk a kitüntetett témára, megnyugtatva itt-ott még lázadó lelkiismeretünket. Aztán vannak a hetek – újabban többnyire valamilyen európai közlekedési ellenőrzés-sorozattal összefüggésben. Biztosan vannak hónapok is, év azonban egészen biztosan. Az ENSZ a veszélyeztetett nyelvek évének kiáltotta ki az idei esztendőt – méltán, mivel a világ nyelvenek jelentős része veszélyeztetett helyzetben van. Észtország pedig az észt nyelv évévé – micsoda szóalak! – nyilvánította ezt az évet. Ez remélhetőleg hatásosabb, mintha csak egy napra korlátozódna a figyelem. Akár ezt is eltanulhatnánk tőlük, mint ahogy a nyelvüket védő törvény megalkotását is.

Mert bár államnyelv, egy független ország nyelve, mégis leselkedik rá – ha nem is ezernyi, de – sok veszély. Csak felsorolásszerűen: a kedvezőtlen demográfiai helyzet, a határon túli magyarság körében a gyorsuló asszimiláció, idehaza a nyelv korlátozott használata (elsősorban bizonyos tudományterületeken), a nyelvi minőség romlása a fiatalság körében és általában a közéletben.

Nálunk egyelőre csak napja van a magyar nyelvnek, holott okunk – mint láttuk – bőven volna arra, hogy legalább egy esztendőt, de még jobb lenne, ha egy egész életet szentelnénk neki.

*

Figyelemfelhívás:

Új fa nő a blogvadonban. Dunántúli, ha nem is mandulafa. Kínálja majd friss termését, de gyökereiben, lombjában őrzi korábbi gyümölcseit is, amelyekből néha – a változatosság kedvéért – válogat. Lesznek köztük verselmények, amelyek nem biztos, hogy versélményekké válnak, lesznek szatirikus írások, többnyire kisebbség- és nyelvpolitikáról, lesznek visszamlékezések évtizedekkel ezelőtti élményekre (s ezekben igyekszem megőrizni nyelvjárásomat), de megfogalmazódik vélemény aktuális kérdésekről is.

Kéthetente tervezem a jelentkezést.

Elérhető: pannonicus.blog.hu

2 hozzászólás

#1 Mészáros András 2019. 11. 30. 12:49:42

A magyar nyelvre leselkedő veszélyek leküzdhetők. Mi, a nyelvvel élők küzdjünk a valódi magyar szavak használatáért. A ,,média”, a ,,szelfi”, a ,,portré”, a ,,LOL”, a ,,FOMO”, az ,,on line” nem magyar szó, használatuk nyelvszennyezés. Az Akadémiát meg kell rendszabályozni, hogy magyarul jelenjenek meg a tudományos közlemények. (Szülessen több gyermekünk, unokánk; a határokat pedig légiesíteni kell, ahogy dr. Petru Groza meg az EU ígérte… ha ez nem lehetséges, akkor más megoldás után kell nézni…)

#2 Mészáros András 2019. 11. 30. 13:15:20

Szívből örvendëk az új köznapló, napló (= blog) elindulásának. Hadd idézzem a nekëm különösen tetsző, gyönyörű és zëngzetës dunántúli nyelvű cikkët:

Pusztay János: A nyelvjárásru
Mindën vidiékneg mëgvan a maga nyelvjárássa. Neküng is, itt a nyugoti viégekën. …
https://pannonicus.blog.hu/2019/11/01/cim-nelkul_874252

Fël këll szabadítanunk az évszázados kabarényomás alól, újfënt használatba këll vënnünk tájnynyelveinket — ízës kiejtésükkel ëgyütt (például a vendéglátásban; a rádióban és tévében). (Szókincsükből pedig meríthetnek a magyar nyelvtervezők és szókincsfejlesztők.)

Napjainkban általában gyënge, hiányos a kiejtésgondozás. De ezën is könnyedén segíthetünk korszërű gépi mëgoldásokkal (is).
1. Tëhát az Á lëgyën Á (në É)…
2. Az É lëgyën É (në Ē = hoszú nyílt e)…

(A nëmrégiben mëgjelënt Nagy magyar tájszótárt mintha nëm különösebben érdëkëlné a kiejtés… Kár…)

Új hozzászólás