Pusztay János

Puszay János

Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Szűts-Novák Rita

Fráter Zoltán

Szűts Zoltán

Fráter Zoltán

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Párhuzamok és ellentétek
Léleknyelv 14.

2019.10.29.nincs hozzászólás

Majd 600 év választ el két költőt egymástól, Villont és József Attilát. Verseiket olvasva feltűnnek párhuzamok és ellentétek.

Köztudomású, hogy József Attila ismerte a francia irodalmat, s a régi költők közül Villon verseiből fordított néhányat. Például ezt:

Francia vagyok, mérgelődhetem.

Ponthoise-i Párizs volt szülőhelyem.

Most hát egy kenderkötéltől fejem

Megtudja majd, hogy mit nyom fenekem.

(Villon négy sorocskája)

 

Más versekben feltűnő számomra a tartalmi hasonlóság, párhuzam és ellentét, mintha a két költő sorai szóba elegyednének egymással:

És reggel köszönök jó éjszakát (V) — Nappal hold kél bennem s ha kinn van / az éj – egy nap süt idebent. (JA). • Nem biztos csak a kétes szememnek / S ami világos, mint a nap: titok (V) — e léha, locska / lelkek közt ingyen keresek / bizonyosabbat, mint a kocka. (JA). • Lázongva vallok törvényt és szabályt. (V) — csilló véletlen szálaiból / törvényt szőtt a mult szövőszéke / és megint fölnéztem az égre / álmaim gőzei alól / s láttam, a törvény szövedéke / mindíg fölfeslik valahol. (JA) • Várom pályabéremet (V) – De énnekem / pénzt hoz fájdalmas énekem / s hozzám szegődik a gyalázat. (JA) • Csalánnal a szeretet szava ver meg (V) — Ő az a gyermek, akit nem szerettek s akit ezen kívűl azért vertek, mert nem tudták elviselni azt, hogy nem szeretik. Igy kivánja ő a szeretetet azért, hogy ne bántsák. (JA) • Csupasz féreg, díszes talárt kapok; (V) – A kultúra / ugy hull le rólam, mint ruha / másról a boldog szerelemben (JA) • Úr vagyok, s nem véd jog, se fegyverek (V) — És nem sejthetem, mikor lesz elég ok / előkotorni azt a kartotékot, / mely jogom sérti meg. (JA) • Hazám földjén is száműzött vagyok; (V) – Ime, hát megleltem hazámat, / a földet (JA) • Befogad és kitaszít a világ. (V) — hisz kitaszit / a világ így is olyat, akit / kábít a nap, rettent az álom. — E föld befogad, mint a persely. (JA)

Részletek:

Villon: Ellentétek balladája (ford. Szabó Lőrinc)

József Attila: Eszmélet

József Attila: Nagyon fáj

József Attila: Levegőt!

József Attila: (Ime, hát megleltem hazámat…)

József Attila: Szabad ötletek jegyzéke két ülésben

 

François Villont ábrázoló fametszet a François Villon mester Nagy Testamentuma 1489. évi kiadásában
(fr.wikipedia.org)

Korda Vince: József Attila (festmény) (66.media.tumblr.com)

 

Új hozzászólás