Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

Árnyékvilág Tetten ért szavak 122.

2019.06.10.nincs hozzászólás

Mit ír a Meseszótár (Tinta, 2018. 15) az árnyékvilágról?

ÁRNYÉKVILÁG

túlvilág

Úgy elviszlek, hogy soha utol nem érnek az árnyékvilágban.

 Pedig az árnyékvilág más. Ballagi Mór 19. századi szótárában ez áll:

árnyékvilág: mulandó földi élet

S egy szólás:

kiköltözik az árnyékvilágból.

Vagyis meghal. S szinte szó szerint ez található napjaink értelmező kéziszótárában is, irodalmi vagy tréfás megjelöléssel:

A mulandó földi élet. Elköltözik ebből az árnyékvilágból.

A Magyar szólástárban is megtaláltuk ezeket a szólásokat: búcsút vesz az árnyékvilágtól, elköltözik az árnyékvilágból, itt hagyja az árnyékvilágot.

Petőfi Sándor Hattyúdalféle című versében is felbukkan: Bizony, bizony csehül vagyunk! / Mellem szorúl, majd megfulok, / S szivem táján valami rág…  / Belőled én, árnyékvilág,  / Aligha el nem patkolok.

Mintha ma mondaná valaki, nem is Petőfi. Mikszáth Kálmántól is van idézetünk: Bizonyára egyike a legszebb dolgoknak ez árnyékvilágon a házasság.

De honnan ered az árnyékvilág képes kifejezés? A görög filozófustól, Platóntól. Platón számára az egész emberi élet… olyan, mint árnyékok szemlélése egy barlang falán, ahol a kinti, valódi élet alakjainak csak a halvány képe, árnyéka vetül a falra. Innét származik… a közbeszédben az „árnyékvilág” kifejezés, ami a mulandó, evilági életet jelenti, míg odaát, ahová emberi szemekkel nem hatolhatunk, laknak az örök ideák, amelyek nem mulandók és nem csupán árnyékai a valóságnak, hanem ők a valóság. (Dr. P. Tóth Béla igehirdetésésből)

Persze azért vannak, és nem csak az idézett szótár szerzői, akik tévesen a túlvilágot amolyan árnyékvilágnak képzelik…

Új hozzászólás