Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Nevek
Kávéházi szeglet 23.

2019.04.23.nincs hozzászólás

Hogyan lesz a Jenőből János, a Lajosból Laci? Néhány utónév azonos tulajdonságú emberek csoportját is jelölheti, a becenév viszont könnyen válhat gúnynévvé.

A régi-régi jó világban, a huszadik század elején, amikor voltak még bohémek, különös szokás dívott a vidám társaságban. Lehetőleg senkit sem hívtak a tényleges nevén, mindenkit elkereszteltek valahogy. (Kivéve Molnár Ferencet, aki már akkor is csak Feri volt.) Heltai Jenőt például – ki tudja, miért – következetesen Jánosnak szólították. A Heltai mellé mindig a Jenő járt, de önmagában, ha a barátai beszéltek róla, kizárólag a Jánost használták. Hatvany Lajos pedig Laci (sőt Laczi) volt, ő maga is így írta alá a leveleit. Többnyire azonban a becézésnek is megvan a maga titkos szabályzata. Az, hogy Csáth Gézát mint Jóskát emlegették, senkit nem lepett meg, hiszen ő Brenner Józsefként született. Kosztolányi Deziréjét indokolta a Dezső francia változata, a Désiré, a kedveskedő Didét, ahogy felesége hívta, a Didier. A becenév az alkathoz, a jellemhez idomul, a személyiség lényegét tükrözi. Móriczot mindenki Zsigázta, a Zsigmond elképzelhetetlen lett volna. Kassákot legfeljebb Kasinak, Kasikámnak merték mondani, Lajosnak soha.

Jean Béraud (1849-1935): A kocsmában

Vannak viszont olyan egyéniségek, akiket nem lehet becézni. Krúdy többnyire csak Gyula, borközi állapotban – akár hölgyek, akár urak részéről – kivételesen Gyulácska, később Gyula bácsi lehetett, egyszer sem „Gyuszi”. Babitsot legfeljebb gyerekkorában becézték Misinek, felnőttként azonban a tanáros költő, a tekintélyes szerkesztő Mihály volt még a legközelebbi ismerősei számára is.

Bizonyos utónevek az idők során általánosabb karrierre tettek szert, és egy-egy sajátos helyzetet megtestesítő embertípus jelölésére váltak alkalmassá. A rászedhető férfiakat manapság is megilleti a pali (palimadár) titulus, amelyhez vélhetőleg erősen hozzájárult a korabeli népszerű kuplé a kissé balek férfiú ajnározásáról: „Pali, Pali, Palikám, fizesd ki a vacsorám” – s talán ezzel összefüggésben keletkezhetett a kiábrándító, prózai válasz: „Mi vagyok én, (pali)madár, ne nézz madárnak”.

Ifjabb Andrássy Gyula az édesapját, a „nagy” Andrássyt követte politikai pályáján, meg is kapta a magáét. Amikor az 1889-es véderő-javaslat vitájában felszólalását tartotta, a közbeszóló báró Kaas Ivor Herbert! felkiáltással minősítette a beszédet, utalva Bismarck kancellár fiára, Herbertre, aki szintén apja nyomdokain haladt. A századfordulón éppen ezért herbertnek neveztek minden „szép reményű” fiatalembert, ha „valakinek a valakije” volt, vagyis idősebb pártfogó, apa, nagybácsi, befolyásos jóakaró példáját másolta.

Kaas Ivor báró (1842-1910)

ifj. Andrássy Gyula gróf (1860-1929), 1890 körül

A kiváló előadóművész, Ascher Oszkár életrajzi regénye, a Minden titkok versei egyik fejezete rögzíti, hogy az I. világháború idején a hadkötelezettség alól mentesült, otthon maradt ifjakat „gyuláknak” gúnyolták a frontról hazatérők.

Újabb fejlemény, a hetvenes évek vívmánya a „pityu” (állandó jelzőit inkább hagyjuk), a látszólagos lekicsinylés ellenére jobb körökben ez a cím már-már szinte kitüntetésnek számított. Az egyetemre felvett, de a tanulmányaikat csak tizenegy hónapos sorkatonai szolgálat után megkezdő fiatalok, az úgynevezett előfelvételis kiskatonák noszogatását segítette, a szó ilyetén alkalmazása a kétéves szolgálatukat töltő „öreg bakák” alkotása (saját tapasztalat).

Vajon elterjedt-e napjainkban bármely tulajdonnévnek hasonló köznevesülése?

Új hozzászólás