Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Nevek
Kávéházi szeglet 23.

2019.04.23.nincs hozzászólás

Hogyan lesz a Jenőből János, a Lajosból Laci? Néhány utónév azonos tulajdonságú emberek csoportját is jelölheti, a becenév viszont könnyen válhat gúnynévvé.

A régi-régi jó világban, a huszadik század elején, amikor voltak még bohémek, különös szokás dívott a vidám társaságban. Lehetőleg senkit sem hívtak a tényleges nevén, mindenkit elkereszteltek valahogy. (Kivéve Molnár Ferencet, aki már akkor is csak Feri volt.) Heltai Jenőt például – ki tudja, miért – következetesen Jánosnak szólították. A Heltai mellé mindig a Jenő járt, de önmagában, ha a barátai beszéltek róla, kizárólag a Jánost használták. Hatvany Lajos pedig Laci (sőt Laczi) volt, ő maga is így írta alá a leveleit. Többnyire azonban a becézésnek is megvan a maga titkos szabályzata. Az, hogy Csáth Gézát mint Jóskát emlegették, senkit nem lepett meg, hiszen ő Brenner Józsefként született. Kosztolányi Deziréjét indokolta a Dezső francia változata, a Désiré, a kedveskedő Didét, ahogy felesége hívta, a Didier. A becenév az alkathoz, a jellemhez idomul, a személyiség lényegét tükrözi. Móriczot mindenki Zsigázta, a Zsigmond elképzelhetetlen lett volna. Kassákot legfeljebb Kasinak, Kasikámnak merték mondani, Lajosnak soha.

Jean Béraud (1849-1935): A kocsmában

Vannak viszont olyan egyéniségek, akiket nem lehet becézni. Krúdy többnyire csak Gyula, borközi állapotban – akár hölgyek, akár urak részéről – kivételesen Gyulácska, később Gyula bácsi lehetett, egyszer sem „Gyuszi”. Babitsot legfeljebb gyerekkorában becézték Misinek, felnőttként azonban a tanáros költő, a tekintélyes szerkesztő Mihály volt még a legközelebbi ismerősei számára is.

Bizonyos utónevek az idők során általánosabb karrierre tettek szert, és egy-egy sajátos helyzetet megtestesítő embertípus jelölésére váltak alkalmassá. A rászedhető férfiakat manapság is megilleti a pali (palimadár) titulus, amelyhez vélhetőleg erősen hozzájárult a korabeli népszerű kuplé a kissé balek férfiú ajnározásáról: „Pali, Pali, Palikám, fizesd ki a vacsorám” – s talán ezzel összefüggésben keletkezhetett a kiábrándító, prózai válasz: „Mi vagyok én, (pali)madár, ne nézz madárnak”.

Ifjabb Andrássy Gyula az édesapját, a „nagy” Andrássyt követte politikai pályáján, meg is kapta a magáét. Amikor az 1889-es véderő-javaslat vitájában felszólalását tartotta, a közbeszóló báró Kaas Ivor Herbert! felkiáltással minősítette a beszédet, utalva Bismarck kancellár fiára, Herbertre, aki szintén apja nyomdokain haladt. A századfordulón éppen ezért herbertnek neveztek minden „szép reményű” fiatalembert, ha „valakinek a valakije” volt, vagyis idősebb pártfogó, apa, nagybácsi, befolyásos jóakaró példáját másolta.

Kaas Ivor báró (1842-1910)

ifj. Andrássy Gyula gróf (1860-1929), 1890 körül

A kiváló előadóművész, Ascher Oszkár életrajzi regénye, a Minden titkok versei egyik fejezete rögzíti, hogy az I. világháború idején a hadkötelezettség alól mentesült, otthon maradt ifjakat „gyuláknak” gúnyolták a frontról hazatérők.

Újabb fejlemény, a hetvenes évek vívmánya a „pityu” (állandó jelzőit inkább hagyjuk), a látszólagos lekicsinylés ellenére jobb körökben ez a cím már-már szinte kitüntetésnek számított. Az egyetemre felvett, de a tanulmányaikat csak tizenegy hónapos sorkatonai szolgálat után megkezdő fiatalok, az úgynevezett előfelvételis kiskatonák noszogatását segítette, a szó ilyetén alkalmazása a kétéves szolgálatukat töltő „öreg bakák” alkotása (saját tapasztalat).

Vajon elterjedt-e napjainkban bármely tulajdonnévnek hasonló köznevesülése?

Új hozzászólás