Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Az anyanyelvet is tanulni kell
Szó szót követ 7.

2019.04.7.nincs hozzászólás

Anyanyelven beszélni természetes és nagyszerű érzés.

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye.” – írja Kosztolányi Dezső. Mégis tapasztalható, hogy az iskolák nem fektetnek elég hangsúlyt az anyanyelv-pedagógiára.

Mostani kérdésünk így szólt:

Az iskolai magyarórán és más tanórákon (esetleg tanórán kívüli foglalkozásokon) milyen módszerekkel fejleszthető az anyanyelvi kompetencia? Csak a magyartanárok feladata mindez?  

Antalné Szabó Ágnes egyetemi docens, tanárképzési főigazgató Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)

A magyar mint anyanyelvi kompetencia a magyar nyelvű iskolákban a magyar anyanyelvű gyermekek számára a tanulás alapja. Szükség van rá a szövegek megértéséhez és alkotásához, a hagyományos és a digitális kommunikáció minden formájához. Tudatos és folyamatos fejlesztése ezért nemcsak a magyartanárok, hanem minden pedagógus feladata. A fejlesztést támogatják a tanulói tevékenységekre épülő órák és tanórán kívüli foglalkozások. Olyan alkalmak, amelyek minél több lehetőséget adnak a tanulóknak arra, hogy megszólaljanak, hogy kérdezzenek, hogy véleményt mondjanak, hogy társaikkal megoszthassák gondolataikat.

Baranyai Katalin társadalomtudományi főszerkesztő Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (Budapest)

Az anyanyelv a legszélesebb bázisunk a szociális kompetenciák – a beilleszkedés, a hatékony kapcsolatteremtő, az érdekérvényesítő képesség és a másokkal együttműködni tudás – fejlesztésére. A „beletanulás” a megfelelő nyelvhasználatba és kommunikációs viselkedéskultúrába, a különféle műfajú szóbeli és írásbeli közlések megfelelő alkalmazása valamennyi tanóra feladata. Magyar nyelv és irodalom, történelem- vagy etikaórán ez a tanulás történhet játékosan: dramatikus vagy szerepjátékokkal, sőt a valóság bevonásával is (projektekben). Merjünk dilemmaállítással, nyelvi megoldások kipróbálásával, a tanulók meglévő anyanyelvtudásából tovább építkezve, minél több nyelvi játékkal és humorral tanítani!

Magyari Sára egyetemi docens, Pethő József habilitált főiskolai tanár, Ficzekné Molnár Mária magyartanár, Asztalos Anikó doktorandusz és magyartanár, valamint Tomori Tímea doktorandusz és magyartanár válaszait az Édes Anyanyelvünk 2019/2. számában olvashatják.

Blankó Eszter illusztrációja

A anyanyelvoktatás kiemelt szerepet kell, hogy kapjon az iskolákban, és az nem csak a magyartanárok feladata. Kedves Magyartanárok, bíztassák pedagógustársaik arra, hogy óráikon törekedjenek a tudatos anyanyelv-pedagógiára is!

Új hozzászólás