Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Furulya, zacskó
Csípős szavak 21.

2019.02.27.nincs hozzászólás

Az öregségnek nincs túl sok előnye, talán szemernyi se. Habár egyet mégis mondhatok. A vénember jobban megérti a hasonló korúakat és a fiatalt is, míg az ifjabb erre sokszor képtelen.

Kisiskolásként is kedveltem Mikszáth könyveit, de amióta bandukolok a kilencven felé, egyre közelebb érzem magamhoz az írásait. Kálmán a mindössze hatvanhárom esztendejével a fiam lehetne ma már, de emléke, életműve mégis a „nagy öreg” benyomását kelti az olvasóban. Mindig sejtettem, de sohasem tudtam eldönteni, hogy eleve nagy selma-é őkelme, vagy csak később kezdte a csintalankodást. Most azonban itt a bizonyíték, hiszen a harmincas évei közepén, amikor A jó palócok történeteit írta, még szinte pályakezdőnek számított. Lebilincselő tündérmeséi korántsem olyan ártatlanok, mint első elragadtatásunk káprázatában hihetjük. Íme, a nagy sikert hozó kötetből legjobb példa  A bágyi csoda.

A falusi molnár, midőn katonaideje letöltésére indul, megkérdi feleségétől, a veres hajú Vér Klárától, hű marad-e hozzá? Az asszony szent esküvéssel fogadkozik: „Előbb folyik fölfelé a bágyi patak”, mintsem a szíve elfordulna férjétől. Csakhogy a keserves várakozás szűnni nem akaró idejében búzát őrletni jön volt szerelme, Gélyi János is. Vér Klára beengedi a házba, amíg a zsákok tartalmát a garatra önti Kocsipál Gyuri, a molnárlegény. De kár volna annyira sietni azzal az őrléssel, mert ha megvan a liszt, Gélyinek nincs tovább oka a maradásra. Kisurran a házból, hogy rávegye a legényt, eressze le a zsilipeket, akkor a malomkerék nem forog tovább. Mi történt, mi nem, Gyuri megállítja a kereket, odabent a házban pedig elalszik a gyertyaláng. Megtörténik a csoda: a tárolóban felduzzadt patak visszafordul, és fölfelé kezd folyni.

Nézzük csak, mivel veszi rá Gélyi János a gádorhoz támaszkodó, sötétben fütyörészgető legényt a csalásra? „Tied lesz a furulyám, ha megáll a malomkő, és meg nem mozdul reggelig.” Gyuri akadékoskodik ugyan – a felgyűlt víz át fog csapni a gáton –, mire a Klára után sóvárgó Gélyi ráígér az ajánlatra:

„– Ne törődj te azzal, neked adom még a selyemvarratú dohányzacskómat is.

– Szurkálóval, acélostul?

– Mindenestül.”

Jan van Bijlert: Férfi furulyával és kutyával

Mit is kínál fel a szépasszonnyal ugyancsak huncutkodni vágyó Gélyi a magányos molnárlegénynek? A furulyáját és a dohányzacskóját, és ezzel az ajánlattal le is veszi a lábáról Kocsipál Gyurit. A szoba odabent elsötétül, és mintha kulcs csikordulna a zárban. „Gyuri vigyorogva húzta szét a nagy száját, kivicsorított apró fogai, amint bozontos fejét megrázta, úgy néztek ki, mintha valami fehér lepke vergődnék a fekete éjben.” Ez a hasonlat részben a kezdődő pásztorórát érzékelteti, másrészt legalább annyira vall a bozontos fejű, kíváncsi fiú érdeklődésének természetéről.

Hiszen a lepke zilált repdesése nem csupán lélekszimbólum, hanem a lélek szerelmi kínjait is jelképezheti. Gyuri hosszú hónapok óta együtt van a malomban a katonáskodó molnár feleségével, de úgy látszik, jobban izgatja a furulya és a zacskó, mint a nő szépsége.

Ejnye, ejnye, mégiscsak nagy selma ez a szemérmes Mikszáth!

A fiatal Mikszáth Kálmán

Új hozzászólás