Pusztay János

Puszay János

Halmai Tamás

Halmai Tamás

Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Kóródi Bence

Kóródi Bence

Szűts-Novák Rita

Fráter Zoltán

Szűts Zoltán

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Mit jelentsen ez? (I.)
Korrektorglosszák 54.

2019.02.13.nincs hozzászólás

Nem állíthatnók, hogy kézzelfogható szótári jelentéssel nem bíró szavaink (mint a névelők vagy a viszonyszók) értelem nélküliek volnának.

Árnyalnak, módosítanak, összekötnek: mondattani szerepüket aligha nélkülözhetnénk. A művészi beszéd számos (más szóval számtalan) varázslata közül az egyik, hogy még az önálló jelenléttel nem bíró morfémákhoz (értelmes szóelemekhez) is képes autonóm tartalmakat rendelni. Mint Tandori Dezső nevezetes négysorosa, mely a gyakorító képzőben (-gat/-get) rejlő esztétikai sugalmakat bontja ki. Az ige nélkül álló toldalékkal esendőségünkre, veszendőségünkre világítva rá – gyöngéd és ijesztő irgalommal: „akkor inkább / el / gat-getek // Rémületemben” (Horror).

 

Halmai Tamás: Alfonz, a barátom. Korrektorglosszák című kötete megrendelhető az e-nyelv.hu könyvesboltjában.

A könyvről megjelent ismertetések: Grétsy László: Halmai Tamás korrektorglosszái (Édes Anyanyelvünk, 2018/4. 18.), Minya Károly: Korrekt troll. Felszabadulni nyelvhasználati kétségeink és kötöttségeink alól. (Magyar Idők, Lugas, 2018. szept. 15. 15.)

Új hozzászólás