Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

Bánk bán szótár Tetten ért szavak 118.

2019.02.10.nincs hozzászólás

Nagy nemzeti drámánk, Katona József Bánk bánja (1819) középiskolai tananyag.

A dráma nyelvezete archaikus, bizony nem gyors olvasásra, átfutásra van szánva. Elmélyüléssel, „lassú” olvasással, kisebb kizökkentésekkel, egyes szavak, szószerkezetek végiggondolásával vagy utánanézésével ma is érthető. A Bánk bán nyelvezete nem nehézkes és nem állítja különleges feladat elé az olvasóját. A benne található szavak túlnyomó része a magyar nyelv akkor már megállapodott alapvető szókészletéhez tartozik.

A pedagógiában (éppen a magyartanításban) már a 19. században megfogalmazódott az igény a kiemelkedő műalkotások nyelvének magyarázatára.

Beke József első munkája az 1991-ben megjelent Bánk bán szótár volt. Ennek szóanyaga: 2.882 címszó. Második vállalkozása, a Zrínyi-szótár (2004) 7.824 címszót, harmadik munkája, a Radnóti-szótár 5.153 címszót tartalmaz. 2017-ben, Arany János bicentenáriumára készítette el monumentális háromkötetes Arany-szótárát, amely Arany költészetének 22.423 szavát tartalmazza. Mivel időközben a Bánk bán szótár elfogyott, és az oktatásban folyamatosan szükség lenne a használatára, Beke József úgy döntött, hogy felfrissíti az 1991-ben megjelent első kiadást a tudományos kutatás és az oktatás céljaira. Természetes, hogy ez az átdolgozás felhasználja azokat a modern eszközöket, amelyek az első kiadás munkálatainak során még nem álltak rendelkezésre.

Így természetesen megnövekedhetett ebben a kiadásban a szótárnak az a része, amely a drámában felhasznált szavak statisztikai adatait tartalmazza. Ugyancsak bővült az egyes értelmezéseket illusztráló idézetekben az író színi utasításainak közlése. Ezek a szöveg mellett mindig segítik a konkrét drámai szituáció megértését.  Az átdolgozásban sor került a szólásszerű kifejezések kiemelésére is, és megtalálhatók ezek közt a bibliai eredetű szólások pontos helymegjelölései is. Az átdolgozás módot adott arra is, hogy a dráma egyes félreérthető szituációit, valamint jelképes kifejezéseit a szokásosnál bővebb magyarázatok tegyék világosabbá. A Bán bán szótár 2900 címszava összes jelentésárnyalatainak értelmezéseit 8757 idézet, illetve lelőhely-megjelölés támasztja alá.

A szótár ügyét felkarolta az Anyanyelvápolók Szövetsége, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, hogy a régies nyelvezet ne akadályozza meg nemzeti drámánk tökéletes befogadását, megértését.

Beke József (1934) Nagykőrösön Arany-kultuszban nevelkedett. Kecskeméten érettségizett, majd a szegedi egyetemen kitűnő nyelvészek (Mészöly Gedeon, Klemm Imre Antal, Nyíri Antal) iskolájának hatása fordította érdeklődését a nyelvtudomány felé. Néhány évi magyartanári működés után találkozott azzal gonddal, hogy nagy nemzeti drámánk, a Bánk bán szavai a diákok számára néhol érthetetlenek, gyakran félreérthetők. Egykori egyetemi előadója, Pásztor Emil a szintén kötelező olvasmány, a Toldi szavaiból készített értelmező írói szótárt, s ez mintát adott hasonló mű készítéséhez. Iskolai feladatai mellett végzett ötévi munkával a drámaíró születésének 200. évfordulóján meg is jelent a Bánk bán c. dráma igencsak magyarázatra szoruló szókészletét feldolgozó szótár. Ezt követte a nagy költő-hadvezér, Zrínyi Miklós összes verses és prózai magyar nyelvű művének, sőt levelének szavait feldolgozó munka, harmadik vállalkozása pedig a tragikus sorsú Radnóti Miklós költői szókincsét tartalmazó szótár volt, ez a költő születésének 100. évfordulóján, 2009-ben jelent meg. Legnagyobb munkájával, Arany János költői nyelvét feldolgozó háromkötetes szótárával Arany János előtt tisztelgett a költő születésének 200. évfordulóján, 2017-ben. E munkáját Magyar Örökség-díjjal tüntették ki.

Ezután fogott hozzá ¬– bevallottan utolsó ilyen tevékenységként – a keresett, de már nem kapható Bánk bán szótár bővített átdolgozásához, melyet a magyar kultúra napján mutattak be a Magyar Művészeti Akadémia székházában.

 

A Bánk bán szótár a Manyszi webboltjában is megvásárolható.

 

Új hozzászólás