Pusztay János

Puszay János

Halmai Tamás

Halmai Tamás

Magyari Sára

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Pomozi Péter

Pomozi Péter

Kóródi Bence

Kóródi Bence

Kövesdy Zsuzsa

Kövesdy Zsuzsa

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán

Minya Károly

Minya Károly

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Márton Áron gondolatai
Nyelv(es) irodalom 17.

2018.10.20.nincs hozzászólás

„Non recuso laborem”

Márton Áron gyulafehérvári püspök jelmondatának jelentése: „Nem futamodom meg a munkától”. Nem futamodott meg semmitől, a bajoktól, a nyomorúságtól, a szenvedéstől sem. Nem tűrte meg a békepapokat,  hűséges, bátor katonája volt mindvégig  Krisztusnak. Jelmondata mély értelmű utalás volt munkával és szenvedéssel teli életére. Márton Áron püspök a bécsi döntés után Dél-Erdélyben maradt, Gyulafehérvárról kormányozta egyházmegyéjét. A háború alatt és az azt követő nehéz években az erdélyi  magyarság jogainak és a keresztény szeretetnek következetes, bátor képviselője volt.

Útravalóul ezt hagyta az ifjúságnak:

„A jövő nemzedékének tudatába bele kell égetnünk, hogy a népért végzendő munka nem külön foglalkozási ág, hanem minden hivatással elválaszthatatlanul együtt járó kötelesség. A nép az apostolokat várja, akik nem dicsőséget keresnek, hanem munkát vállalnak, nem csak belőle élni, hanem érette dolgozni is tudnak.”

Új hozzászólás