Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Zbigniew Herbert: *** / A magyaroknak
Nyelv(es) irodalom 5.

2017.10.20.nincs hozzászólás

Kezünket kinyújtva / állunk a határon…

 Kezünket kinyújtva
állunk a határon
s a levegőből roppant zsinórt
fonunk nektek testvérek
az elfúló kiáltás
s a görcsbe rándult öklök
haranggá jajdulnak s a szív
nem verhet riadót
a véres kövek kérnek
haldokló vizek kérnek
s mi állunk a határon
csak állunk a határon
állunk a józan ész
jól-fontolt határán
innen nézzük a tűzvészt
halálba bámulunk
1956.
 (Lengyelből fordította: Gömöri György)

A közel húsz éve elhunyt Zbigniew Herbert lengyel költő 1956 késő őszén írta e sorokat. A vers néhány hónap múlva megjelent ugyan Herbert frissen kiadott kötetében is, de a címe helyén három csillag volt csupán, sebaj, a hatalommal úgyis sokat ütközött élete folyamán. Mindenki tudta, hogy a világirodalom egyik legszebb és legmegrendítőbb verse miért és kikről íródott.

Zbigniew Herbert 1924-ben született Lembergben, ahol élénken jelen volt még az osztrák-magyar tradíció, ez lehetett a magyarok iránti rokon érzésének egyik fő forrása. Költői pályája egyébként 1956-ban indult, ez jelképértékű tény.

Mi, magyarok, mindig fogékonyak voltunk Zbigniew Herbert verseire és esszéire, melyek a modern európai esszéirodalom csúcsteljesítményét jelentik.

Befogadtuk a Bethlen-díjjal, Nagy Gáspár, emlékversével, Kányádi Sándor Eretnek táviratok című sorozatával. Marsall László Találkozás az idők teljességével című verse is neki szól, Tőzsér Árpád is írt Herbertről és a közép-európai költészetről.

2008-ban „Egyenesen szembenézni a sorssal… Magyar írók Zbigniew Herbertről” címmel gyűjteményes kötet jelent meg a Szépirodalmi Könyvkiadónál, Simonyi Zoltán és Kiss Gy. Csaba  szerkesztésében a 20. század lengyel és európai irodalmának kiemelkedő alakja tiszteletére.

Lírája és élete fontos szálakkal kötődött a kortárs magyar irodalom jeles személyiségeihez, költőkhöz, műfordítókhoz. A kötetben egybegyűjtötték a közelmúlt és jelen magyar költőinek, íróinak, gondolkodóinak Zbigniew Herbert életműve által ihletett írásait.

Zbigniew Herbert azon közel ötven lengyel költő, író egyike volt, akiket megihletett a magyar forradalom – közéjük tartozik például a két későbbi Nobel-díjas Czeslaw Milosz és Wislawa Szymborska is.

A lengyel írók kiállása a magyar forradalom mellett nem bizonyult hiábavalónak. A lengyel Írószövetség 1957 nyarán csatlakozott ahhoz a nemzetközi tiltakozó mozgalomhoz, amelynek hatására a másodfokon halálra ítélt Gáli József és Obersovszky Gyula életét sikerült megmenteni, a kádári megtorló hatalom a kiszabott büntetés enyhítésére kényszerült.

Új hozzászólás