Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza
  • Wifi
    2021. 12. 2. 09:30

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Balázs Géza

Szerelmi viszonyt megszakító levél és Jelentés Tetten ért szavak 93.

2017.01.10.nincs hozzászólás

A Tetten ért szavak fölfedezett két lappangó nyelvemléket. Tudós megállapítás szerint ezek a nyelvemlékek a 19. század legvégéről, esetleg a 20. századból származnak.

Kezdjük a korábbival: Szerelmi viszonyt megszakító levél…

 – Tisztelt Nagysád! A gyöngéd s az erény ürügye alatt leleplezett esküt magában foglaló szavai csak csábok voltak keblem tiszta szerelmének kizsákmányolására. Hát igyszentségtelenittetik meg az ég legdrágább malasztja, a szerelem? Ez tehát a női hűség? Lehet-e ily könnyelmüleg lekaszálni a kebel virágait, s fájdalommal illetni a tiszta érzetet?! – Kérem az egek urát, adjon elegendő erőt, hogy meg tudjam vetni szerelmét. Lelkem kinja átöleli a mindenséget! reményem elhervadó virága nem hajt többé, kinjaimat megsiratni nincsenek könnyeim, azok elboritnak egy világos, s nem érti már meg senki szivem bánatát – ott, a más világon lelek én vigaszt. Töltse kegyed hiuságának poharába a hütlenséget, melylyel egy életet hervasztott el, gyönyörködtesse sirhantomon bájos szemeit, melyek egykor üdvsugaraikat lövelték felém; ekkor is boldogságot kiván szellemem hütlenszivének. Isten önnel! Ne keritse tettének emléke életét, s legyen mással boldogabb, mint hiszi, hogy velem lett volna: Tisztelettel: N. Sándor…

Ez a lappangó nyelvemlék tehát valamikor a 19. században született. Ezt tükrözi helyesírása is, amelyre ma elégtelent kellene adni egy következetesen javító magyartanárnak, ám akkor, amikor még más volt a helyesírás, értelemszerűen nem járt érte elégtelen. Akkor még nem volt következetes a hosszú i használata, és például a melylyel kötőszóban sem egyszerűsítették a két ly-t. A nyelvemléknek tehát azt a nevet adtuk: Szerelmi viszonyt megszakító levél. Ajánljuk a figyelmébe minden mai fiatalembernek, lehet, hogy meglepetésben lesz része, ha ezt a szöveget elküldi szerelmének, akiben csalódott…

A másik nyelvemlék datálva van: Szabadka, 1943. VII. hó 4-én. Címe: Jelentés. Lássuk ennek a szövegét.

 – Tisztelettel jelentem, hogy Bálint János b. listás tisztviselőt ma hajnalban 4 órakor az Andrásy út sarkán természetes szükségletének kielégítése közben tetten értem. Miután ezen művelet azonnali abbahagyására tiszteletteljesen felszólítottam, Ő a megboldogult Öreganyám nemitestrészébe való beutalásomat indítványozta. Hivatkozva a Méltóságos Főkapitány úr 2354/1943. számú rendeletére, mire ő a Méltóságos Főkapitány urra való pajzán fajtalankodásra biztatott. Miután pedig határozottan kikértem magamnak, a saját ülő testrészét a Méltóságos Főkapitány úrnak búvóhelyül ajánlotta, mely okból nevezettet előállítottam. Szabadka, 1943. VII. hó 4-éán. Bátorfalvi Lajos. m. kir. próbarendőr

Újonnan felfedezett nyelvemlékünk különlegessége a választékos nyelvezet, amellyel aprólékosan, pontosan, ám jogszabályi környezethez illően rajzolja meg a tényállást. A Jelentésből rekonstruálható a háború alatti b. listás tisztségviselő szabálysértése, és azon is túl menő durva, személyiséget súlyosan sértő beszédmód. Mivel efféle beszédmód – ha csak nagyon ritkán is – de ma is előfordul, javasoljuk ennek a jelentésnek a tananyagba való illesztését, amellyel két célunk is lehet: hasonló szabálysértés és durva beszédmód soha többé ne fordulhasson elő… Ha ez nem valósítható meg, akkor javasoljuk a két szöveget nyelvemlékeink közé illesztve kiállítani a Magyar Nyelv Múzeumában…

Új hozzászólás