Bevezető

2016.08.26.1 hozzászólás

Magatartás és nyelv, viselkedéskultúra és nyelvhasználat kapcsolata gyakori témája a nyelvművelésnek. A modern nyelvstratégia ezt folytatja. Három elemzést, összeállítást közlünk a Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015. című kötet témába vágó tanulmányaiból.

Magatartás és nyelv, viselkedéskultúra és nyelvhasználat kapcsolata gyakori témája a nyelvművelésnek. Gondoljunk csak olyan munkákra, mint pl. a Nyelvi divatok (szerk.: Bíró Ágnes, Tolcsvai Nagy Gábor, Gondolat, Budapest, 1985.) vagy a két kiadásban is megjelent Nyelvi illemtan (szerk.: Deme László—Grétsy László—Wacha Imre, ILK, Budapest, 1987, és: uők szerk., Szemimpex Kiadó, Budapest, é. n.). A modern nyelvstratégia is fontosnak tartja magatartás és nyelvhasználat kapcsolatának dokumentálását, elemzését. Három, élőnyelvből vett példákkal igazoló tanulmányt közlünk. H. Tóth Tibor a rendszerváltás óta feltűnő nyelvi divatokat, Sz. Tóth Gyula a média nyelvhasználatának mintáit, Dede Éva elemzése a digitális térben megjelenő kommentek, bejegyzések jellemzőit mutatja be.

 
Jelentes-borito

Az E-nyelv Magazin jelen számának tanulmányai a Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015. című kötetben is olvashatók.

1 hozzászólás

#1 Jenny 2017. 01. 8. 23:03:35

Econimoes are in dire straits, but I can count on this!

Új hozzászólás