Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Bevezető

2016.08.26.1 hozzászólás

Magatartás és nyelv, viselkedéskultúra és nyelvhasználat kapcsolata gyakori témája a nyelvművelésnek. A modern nyelvstratégia ezt folytatja. Három elemzést, összeállítást közlünk a Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015. című kötet témába vágó tanulmányaiból.

Magatartás és nyelv, viselkedéskultúra és nyelvhasználat kapcsolata gyakori témája a nyelvművelésnek. Gondoljunk csak olyan munkákra, mint pl. a Nyelvi divatok (szerk.: Bíró Ágnes, Tolcsvai Nagy Gábor, Gondolat, Budapest, 1985.) vagy a két kiadásban is megjelent Nyelvi illemtan (szerk.: Deme László—Grétsy László—Wacha Imre, ILK, Budapest, 1987, és: uők szerk., Szemimpex Kiadó, Budapest, é. n.). A modern nyelvstratégia is fontosnak tartja magatartás és nyelvhasználat kapcsolatának dokumentálását, elemzését. Három, élőnyelvből vett példákkal igazoló tanulmányt közlünk. H. Tóth Tibor a rendszerváltás óta feltűnő nyelvi divatokat, Sz. Tóth Gyula a média nyelvhasználatának mintáit, Dede Éva elemzése a digitális térben megjelenő kommentek, bejegyzések jellemzőit mutatja be.

 
Jelentes-borito

Az E-nyelv Magazin jelen számának tanulmányai a Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015. című kötetben is olvashatók.

1 hozzászólás

#1 Jenny 2017. 01. 8. 23:03:35

Econimoes are in dire straits, but I can count on this!

Új hozzászólás