Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Bevezető

2016.08.26.1 hozzászólás

Magatartás és nyelv, viselkedéskultúra és nyelvhasználat kapcsolata gyakori témája a nyelvművelésnek. A modern nyelvstratégia ezt folytatja. Három elemzést, összeállítást közlünk a Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015. című kötet témába vágó tanulmányaiból.

Magatartás és nyelv, viselkedéskultúra és nyelvhasználat kapcsolata gyakori témája a nyelvművelésnek. Gondoljunk csak olyan munkákra, mint pl. a Nyelvi divatok (szerk.: Bíró Ágnes, Tolcsvai Nagy Gábor, Gondolat, Budapest, 1985.) vagy a két kiadásban is megjelent Nyelvi illemtan (szerk.: Deme László—Grétsy László—Wacha Imre, ILK, Budapest, 1987, és: uők szerk., Szemimpex Kiadó, Budapest, é. n.). A modern nyelvstratégia is fontosnak tartja magatartás és nyelvhasználat kapcsolatának dokumentálását, elemzését. Három, élőnyelvből vett példákkal igazoló tanulmányt közlünk. H. Tóth Tibor a rendszerváltás óta feltűnő nyelvi divatokat, Sz. Tóth Gyula a média nyelvhasználatának mintáit, Dede Éva elemzése a digitális térben megjelenő kommentek, bejegyzések jellemzőit mutatja be.

 
Jelentes-borito

Az E-nyelv Magazin jelen számának tanulmányai a Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015. című kötetben is olvashatók.

1 hozzászólás

#1 Jenny 2017. 01. 8. 23:03:35

Econimoes are in dire straits, but I can count on this!

Új hozzászólás