Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza
  • Wifi
    2021. 12. 2. 09:30

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Kézen fogva
Takázás 11.

2016.05.5.nincs hozzászólás

Május az esküvők hónapja. Egyik tanítvány a másik után megy férjhez, illetve nősül. Nézegetem a képeket a közösségi oldalakon. Eszembe jut: szüleim is május elején házasodtak össze. Aztán bevillan a sok esküvő, amelyet édesapám áldott meg. Elbűvölten üldögéltem a templomban, hallgattam, ahogyan prédikált, melegséggel töltött el, ahányszor áldásra emelte kezét.

A kézfogás nemcsak gesztusként jelenik meg, hanem az eskü szövegében is hangsúlyos szerepet kap. A katolikus, az evangélikus szertartáson nő és férfi általában ugyanazt a szöveget mondja, de a reformátusoknál különböző nézőpont érvényesül a kézfogást illetően. A férfi annak tesz ígéretet, akinek Isten színe előtt kezét fogja, a nő pedig annak, akinek Isten színe előtt kezén van.

gyuru

 
Mit jelent a két szintagma? Gyakran használjuk a megfogja a kezét, kezet fognak kifejezéseket. A mindennapiságban több mindent kötünk e gesztusokhoz: a segítséget, a támaszt, az elfogadást, az összetartozást, a szeretetet, a biztonságot; az üdvözlést, a megegyezést, a kibékülést, a baráti egyetértést stb. Tehát a férfi nézőpontjából a kinek kezét fogom kifejezés az előbbi jelentésekkel telítődik, de a kinek kezén vagyok cselekvés- és állapotértéke teljesen más. Benne van az elfogadás, az összetartozás meg a szeretet is, de sokkal inkább a bizalom, a védettség, a törődés. Mindezek közül talán a bizalom a leghangsúlyozottabb ebben a szókapcsolatban. A kezén lenni valakinek, azt is jelenti, hogy rá bízzuk magunkat valakire: teljes egészében. Ez pedig nem olyan egyszerű dolog.

P1190841

 
Rábízni magunkat valakire nem akarat kérdése, semmi köze a racionalitáshoz, sokkal inkább az ösztönökhöz, az érzésekhez kapcsolható. Ugyanakkor a szerkezet jelentéséhez a birtoklás, birtokba vétel kifejeződése is hozzákapcsolódik. Ez által pedig létrejön egy alá-fölé rendeltségi viszony nő és férfi között.

A templomi eskütétel során sok mindent kell megígérni. Talán a legtöbb pár arra figyel a leginkább, s így elsikkad a kiindulópont: mindez csak akkor tartható meg, csak akkor nem lesz kényszer, ha a férfi fogja a nő kezét, a nő pedig rábízhatja magát a férfire. Különben hiába állnak ott kézen fogva.

A kéznek nagyon érdekes szerepe van a vallási szertartásokban, nemcsak a pap mozdulatai metaforikusak, de a híveké is, különösen az életüket összekötni vágyó fiatalok esetében lesz többletjelentéssel telített. A házassági eskü alatt egymással szembe fordul a pár, megfogják egymás kezét, majd hangosan tesznek ígéretet egymásnak.

(Képek: Magyari Sára)

Új hozzászólás