Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza
  • Wifi
    2021. 12. 2. 09:30

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Híd a kultúrák között: Elga Sakse
Levelek a Borostyánkőútról 36.

2016.04.1.nincs hozzászólás

Kölcsönösen keveset tudunk egymásról, egymás kultúrájáról itt Közép-Európában.

Költői kérdések: mennyire ismerjük a Baltikum országait, mennyire ismernek ők bennünket. Joggal háborodunk fel, ha összekeverik Budapestet Bukaresttel. S elsiklunk fölötte, ha országos napilapban olvassuk a hírt: Észtország fővárosában, Litvániában ez meg ez történt. A félévszázados szovjet megszállás után 25 évvel ezelőtt újra önállóvá vált három állam, Észtország, Lettország és Litvánia a pokol bugyrából kiszabadulva 2004-ben – velünk együtt – az EU tagja lett, majd szépen egymás után az euroövezetbe is felvételt nyertek.

A legtöbbet még – a nyelvrokonság miatt – talán Észtországról tudunk, bár róluk sem eleget. Lettországról és Litvániáról még kevesebbet. Így azt sem biztos, hogy tudjuk, ezekben az országokban is vannak barátaink, vannak kultúránk iránt érdeklődők és kulturális értékeinket terjesztők. Közülük is kiemelkedik a lett Elga Sakse. Magyarul autodidakta módon tanult, s tapasztalatból mondhatom, kitűnően elsajátította nyelvünket.

elgas1

A múlt év őszén, október 29-november 29. között a Lett Nemzeti Könyvtárban Elga Sakse – Bridge between Cultures (Híd kultúrák között) címmel rendeztek életmű-kiállítást Elga Sakse munkásságáról. Elga Sakse mintegy 70 művet fordított lettre, elsősorban prózát, de színdarabokat is, amelyek közül néhányat be is mutattak Lettországban. A kortárs irodalomból Fejes Endre, Fekete Gyula, Göncz Árpád, Illyés Gyula, Janikovszky Éva, Kertész Imre, Sánta Ferenc, Szabó Magda, a klasszikusok közül Gárdonyi, Jókai, Kosztolányi, Márai, Mikszáth és Molnár Ferenc műveit ültette át lett nyelvre.

elgas2

Tevékenységéért 2016-ban a Lett Nyelvi Ügynökség (tulajdonképpen a lett nyelvstratégiai intézet) tüntette ki. Munkásságát Magyarország is elismerte, több kitüntetésben is részesült. Megkapta a Pro Cultura Hungarica díjat, A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, legújabban pedig Magyarország tisztikeresztjét.

Sok ilyen barátra van szükségünk.

Új hozzászólás