Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások
Hartay Csaba

Kvázi Nyelvemre harapva 64.

2016.03.20.nincs hozzászólás

Tulajdonképpen volt egyszer egy kisfiú. Tulajdonképpen egész jól tanult, tehát nem jelentett neki nehéz megpróbáltatást egy dolgozat megírása.

A szóbeli felelet viszont problémát okozott számára, amelyet írásbeli feleleteivel kompenzált. Tulajdonképpen egy erős közepesre jött ki a mérleg, elégtelen szóbelik, kitűnőbbnél kitűnőbb írásbelikkel. No de mi gond is volt a szóbeli feleleteivel tulajdonképpen? Mindössze annyi, hogy a kisfiú kizárólag azt a szót volt hajlandó elmondani a táblánál, hogy tulajdonképpen, és passz. Ez a szó tulajdonképpen nem sokat sejtet a felelet további részéről, s ha nem következik utána messzemenő fejtegetés, tulajdonképpen egyenlő a nullával. Mindezek ellenére a tanárai tulajdonképpen kedvelték a kisfiút, s aki nem kedvelte, tulajdonképpen nem tudta megindokolni, miért is nem kedveli igazából, s hosszas töprengés után a végén kibökte, tulajdonképpen mégiscsak kedveli a kisfiút. A tanári kar konferenciát szervezett a kisfiú személyiségének szentelve, hogy neves előadókat meghívva, tulajdonképp megfejtsék a kisfiú lelki világát. Elsőként dr. Mon Tubro Kotin köszöntötte az egybegyűlteket, majd így folytatta: tulajdonképpen…, ezután kínos csend következett, dr. Mon torkát köszörülve kotorászott jegyzetei között, de nem tudott újra megszólalni. Amikor dr. Mon elhagyta az emelvényt, a tanári kar kitörő tapsviharral fogadta a rövid, de annál velősebb felszólalást. Aki nem tapsolt, tulajdonképpen nem tudta megindokolni, miért is nem tetszett neki dr. Mon előadása, s rövid töprengés után rájött, tulajdonképpen mégiscsak tetszett neki a szónoklat.

Új hozzászólás