Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Élő bolygónk
Levelek a Borostyánkőútról 34.

2016.02.1.nincs hozzászólás

Az Élő bolygónk kezdeményezés meghatározó jelentőségű az emberiség számára. A természeti környezet védelme egyszersmind az élet védelme. A környezetünket érő negatív hatások belátható következményeit a szakemberek évek óta hangoztatják – remélem, előbb-utóbb érezhető eredménnyel.

A természeti környezet az emberiség, az emberi kultúra bölcsője, felnevelője. A természetet az emberiség tudja nemcsak tönkretenni, hanem kímélni, őrizni is. Ehhez tudatos, a természet értékeit, a rombolás veszélyeit egyaránt látni és belátni képes emberekre, népekre van szükség.


A Földön ma – a becslések zöme szerint – mintegy hatezer nyelvet beszélnek. Túlnyomó részüket apró, töredék népek, népcsoportok. Az egy nyelvre eső beszélőközösségek átlagos lélekszáma nem éri el a tízezret. Globalizálódó világunkban ezeket a népcsoportokat, nyelvüket és kultúrájukat akut veszély fenyegeti. Az optimista jóslatok szerint századunk végére a ma beszélt nyelvek legalább fele eltűnik, vagy komolyan veszélyeztetett helyzetbe kerül. A pesszimista, de reálisabbnak tűnő előrejelzések a nyelvek 80–90%-ának eltűnését jósolják.

Ahogy az átlaghőmérséklet emelkedésével nő a világtengerek szintje, és a víz el fog borítani alacsonyan fekvő szigetországokat, országszigeteket, ugyanúgy emelkedik néhány globális nyelv, az úgy nevezett gyilkos nyelvek (killer languages) használati szintje, és tüntetnek el alacsony használtságú nyelveket.

Mérhetetlen tudás vész el ezáltal.

Az emberiség elemi érdeke, hogy összekapcsolja a klímaváltozást és az ún. bennszülött kislélekszámú népek védelmét.

(Kép: WikiImages, Pixabay)

Új hozzászólás