Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza

Cservenka Judit

Cservenka Judit

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Blankó Miklós

BlankoM

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Nyelv és iskola 1-16.

Kóródi Bence

Kóródi Bence 16 írása

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Negyven év nyelvi felfedezőúton
Levelek a Borostyánkőútról 33.

2016.01.1.nincs hozzászólás

Van-e, ki a szólás- és közmondáskutatók valamint a téma iránt érdeklődők közül ne ismerné Paczolay Gyula nevét? A veszprémi Pannon Egyetem nyugdíjas docense negyven esztendeje foglalkozik közmondásokkal, szólásokkal.

Kutatásai átfogják Európa szinte valamennyi nyelvét – külön örömömre néhány oroszországi finnugor nyelvet is –, de gyakran átlépi az öreg kontinens határait is. Ezt nem csak tanulmányaiban – tehát virtuálisan –, hanem fizikailag is, hiszen Oxfordtól Nairobin át Pekingig és Tokióig tartott kedvenc témájáról előadásokat.

Csak néhányat említek munkái közül: A Comparative Dictionary of Hungarian, Estonian, German, English, Finnish and Latin Proverbs with an Appendix in Cheremis and Zyryan (1987); Magyar-japán közmondások és szólások (1994); Európai közmondások 55 nyelven, arab, perzsa, szanszkrit, kínai és japán megfelelőkkel (1997); Ezër magyar közmondás és szólás angol, észt, finn, némët fordítással és mëgfelelőkkel, latin forrásokkal (2005 – amint a címből látszik, a zárt és a nyílt ë/e megkülönböztetésével); A közös távol-keleti közmondások kínai forrásai (angolul és magyarul); A közmondások és a valóság. Paczolay Gyula tevékenysége művelődéstörténeti szempontból rendkívül fontos, mert a közmondások és szólások nem csupán egy-egy nép gondolkodásmódjára, életére világítanak rá, hanem a népek közötti kapcsolatok egész hálózata is kirajzolódik az olvasó előtt. Emellett foglalkozik a közmondások kiadásának történetével is, mint azt Az első magyar közmondásgyűjtemény és szerzője Baranyai Decsi János, vagy a Közmondások és szólások a Tinódi Cronicában című könyvei is igazolják.

paczolaykonyv
 

Legújabb munkája a Tinta Könyvkiadónál 2015-ben megjelent Többnyelvű szólás- és közmondásgyűjtemény, amely magyar, angol, észt, francia, német, olasz, lengyel, portugál, spanyol és latin nyelven tartalmaz 340 közmondást. Több közmondás esetében olvasható a japán megfelelő is,bár a felhasznált kép gyakran eltér az európaitól, pl. Jobb az élő kutya a holt oroszlánnál – a japánban: Egy halott embernél jobb egy élő egér, Isten malmai lassan őrölnek (, de biztosan) – a japánban: Az ég hálója durva szövésű, de semmi sem megy át rajta,Kutya-macska barátság – a japánban Kutya-majom barátság, s még idézhetnénk párhuzamokat.

Az európai kultúrkör közös közmondáskincse leginkább a közös görög-római forrásnak, valamint a Bibliának és a középkori latinságnak köszönhető. Már Rotterdami Erasmus is adott ki szólásgyűjteményt 1500-ban (Adagiorum Collectanea), amelyben a 10. századi bizánci görög enciklopédiából is idézett görög és latin szólásokat. Ezt a munkát a szerző halála után többször is kiadták, s közben kiegészítették más korabeli gyűjteményekkel is.

Paczolay Gyula törekszik arra, hogy népszerűsítse a ma már nem közismert, de egyes vidékeken – például Erdélyben – még ma is alkalmazott szólásokat. Ahol lehet, idéz szinonim megfeleléseket, variánsokat is, pl. Ne igyál előre a medve bőrére ~ A medvét még meg sem lőtte, a fazakat már tűzhöz tette ~ El se fogta a madarat, máris melleszti; Kit a kígyó megmart, még a gyíktól is fél ~ Leforrázott kutya hideg víztől (esőtől) is fél;Kutyából nem lesz szalonna ~ Farkas a szőrét elhányja, de a szokását nem stb.

A szólások, közmondások életfilozófiák, élettapasztalatok tömörített megfogalmazásai. Egy az ember és egy a világ. Ezért gondolkodunk a világról annyira egyformán.

Új hozzászólás