Papp Andrea

Magyari Sára

Balázs Géza

Balázs Géza
  • Wifi
    2021. 12. 2. 09:30

Harangozó Imre

Harangozó Imre

Ilosvay Selymes Pál

Ilosvay Selymes Pál

Dede Éva

Dede Éva

(Ny)elvi kérdések   1-100.

Horváth Péter Iván

Horváth Péter Iván 100 ismeretterjesztő írása

Írások

Nyelvemre harapva
1-75.

Hartay Csaba

Hartay Csaba 75 szatirikus nyelvi írása

Írások

Takázás
1-45.

Horváth Péter Iván

Magyari Sára 45 nyelvi esszéje

Írások

Szólás-mentés 1–50.

Pomozi Péter

Pomozi Péter 50 írása

Írások

Korrekt troll 1-77.

Halmai Tamás

Halmai Tamás 77 korrektorglosszája

Írások

Kávéházi szeglet 1-26.

Fráter Zoltán

Fráter Zoltán 26 esszéje

Írások

Borostyánkő 1-88.

Puszay János

Puszay János 88 esszéje

Írások

Balti morzsák
Levelek a Borostyánkőútról 31.

2015.11.1.2 hozzászólás

2015. Szeptember 26-27-én finnugor tudományos napokat rendeztek Rigában és két vidéki helyszínen.

A lívek élnek?

2015. Szeptember 26-27-én finnugor tudományos napokat rendeztek Rigában és két vidéki helyszínen. Ez utóbbiak megválasztása a lívekkel függ össze. A lívek Lettország őslakosai, akik az UNESCO adatai szerint már nincsenek is (bár én 2009-ben még találkoztam lívül beszélő emberekkel). Mindenesetre nagy meglepetést keltett, amikor előadásomban megemlítettem, hogy Kazahsztánban a legutóbbi népszámlálás során más finnugor nyelvű népek között még vagy félszáz lívet is találtak, akik közül mintegy nyolcan a lívet adták meg anyanyelvüknek. Gondolom és remélem – az érdeklődés is arra enged következtetni –, hogy hamarosan kutatók indulnak Kazahsztánba a helyzet pontos feltárására.

Migránsok

Nem csak a háttérbeszélgetések során, hanem egyik-másik nyilvános hozzászólásban is előkerült a migránskérdés magyar kezelése. Akik hangot adtak kéretlen véleményüknek, mind egyetértettek a magyar megoldással.

Tallinnba érkezve a Magyar Kulturális Intézetben több, szívemet melengető hírről is értesülhettem.

Mindenekelőtt arról, hogy a helsinki magyar nagykövetség százával kapott már eddig is finn állampolgároktól leveleket, amelyekben egyetértésüket fejezik ki a migránskérdés magyar kezelésével.

Hasonlóképpen kedvezőnek ítélem meg, hogy az észt házelnök október 5-6-án hazánkba látogat. Fontos lépés ez azok után, hogy Magyarország bezárta a tallinni nagykövetséget. Remélem, a magyar fél megfelelően, egy új kapcsolat megteremtését ígérő lépésként értékeli ezt a gesztust. A Magyar Időkben ebből az alkalomból közölték a kérdéssel kapcsolatos írásomat.

Finnugor népek irodalma

Este a rokon népek klubjában tartottam előadást a közelmúltban Badacsonyban lezajlott finnugor írókongresszus kapcsán az oroszországi finnugor irodalmak helyzetéről. Egyszersmind javaslatokat is tettem, hogyan lehetne segíteni, hogy jobban megismerkedhessenek a világirodalom értékeivel, azon belül a három finnugor nyelvű önálló állam – Észtország, Finnország, Magyarország – irodalmával. Észtországban mindig nagy érdeklődés övezi a finnugor témájú rendezvényeket. Most sem volt ez másképp. A finnugor nyelvrokonság nem mindenütt szitokszó.

2 hozzászólás

#1 Pomozi Péter 2015. 11. 1. 21:37:08

Sajnos valószínűtlen, hogy ezek lívek lennének. Úgy látszik, Rigában erről nem volt szó, másképp a lív kutatók nyilván reagáltak volna. Szerintük a posztszovjet népszámlálások terminológiai anomáliáiról van szó, livvi-nek más balti finn csoportok is hívják magukat… Sajnos valószínűleg ez az igazság, s nem lív reliktummal van dolgunk.

#2 moritz lászlo 2015. 11. 10. 22:45:49

A Stockholmi Magyar Nagykövetség címére is több mint 2oo levél érkezett svéd állampolgároktól ,támogatva Magyarország migráns politikáját.
Közel 3o éves Skandináviai tartozkodásom alatt soha nem tapasztaltam,hogy a finnugor nyelvrokonság “szitokszó” képében árnyékolta volna be kapcsolataimat, finnek és észtek körében.

Új hozzászólás